Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаря

19-21 червня 2008 року в Києві відбулася всеукраїнська науково-практична конференція УАРМ


Даний форум по праву можна назвати центральною науковою подією області репродуктології в Україні. Рівень організації щорічних червневих конференцій, які проводить Українська Асоціація Репродуктивної Медицини (УАРМ) і НМАПО ім. П.Л. Шупика зростає з кожним роком. Завдяки застосуванню новітніх підходів і передового міжнародного досвіду проведення подібних заходів, цьогорічна конференція приємно вразила форматом, високим науковим, практичним і технічним рівнем.

В конференції прийняли участь біля 300 спеціалістів в області репродуктології з різних регіонів України і зарубіжних країн, це - керівники і спеціалісти клінік ДРТ, лікарі акушери-гінекологи загальної практики, спеціалісти ендоскопічної гінекології, ембріологи, генетики, андрологи і фахівці інших спеціальностей.

Програма конференції була досить насиченою: пленарні і секційні засідання, майстер-класи, презентації, сателітні симпозіуми, прес-конференції, виставка медичних препаратів, літератури.

19 червня в 3-х секціях працювали майстер-класи. Майстер-клас «Репродуктивна хірургія» проходив в клініці «Оберіг» - унікальному діагностично-лікувальному комплексі, побудованому за системою «все в одному місці». Тут розглядалися питання ендоскопії в репродуктивній медицині; лапароскопії при ендометріозі, безплідді трубного походження, синдромі полікістозних яєчників; нові технології в органозберігаючій терапії лейоміоми матки; гістероскопії; профілактики ускладнень при ендоскопічних операціях. Президент УАРМ, д. мед. н. Юзько О.М. висловив щиру вдячність керівництву клініки «Оберіг» за сприяння в проведенні майстер-класу. Адже завдяки технічним можливостям клініки, присутні мали можливість, знаходячись в залі, в реальному режимі часу спостерігати за ходом операцій за допомогою відео трансляції з операційної. Всі етапи операцій супроводжувалися коментарями хірургів. Учасники майстер-класу побачили проведення фертилоскопії, офісної гістероскопії, лапароскопії у виконанні проф. Юзько О.М. і проф. Феськова О.М. «Цей технічний відеотрансляційний комплекс дає можливість проводити міжнародні відео-конференції і є одним з перших в Європі. Проведення такої міжнародної конференції планується в нашій клініці найближчим часом», - сказав медичний директор клініки «Оберіг», професор, д. мед. н., заслужений лікар України Парій В.Д., який запросив всіх присутніх відвідати оснащені надсучасним унікальним обладнанням відділення клініки.

Під час майстер-класу «Ембріологія, імунологія, генетика репродукції», який проходив в клініці «Ісіда», обговорювалися проблемні питання щодо поживних середовищ для запліднення ооцитів та культивування ооцитів; морфо-функціонального аналізу ооцитів та ембріонів; кріоконсервації ооцитів; ДРТ при лікування безпліддя, що обумовлене чоловічим фактором.

В київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини працював майстер-клас «Ендокринологія в репродуктології», де приділили увагу предикторам «поганої» відповіді, синдрому гіперстимуляції яєчників; індивідуалізації протоколів контрольованої стимуляції яєчників в програмах ДРТ та багатьом іншим питанням.

Під час урочистого відкриття конференції, у вітальному слові ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика чл.-кор. АМН України, проф. Вороненко Ю. В. зокрема зазначив: «...Існуюча в Україні система медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я дозволяє забезпечити наступність профілактичних та лікувально-діагностичних заходів на всіх етапах розвитку людини з чітким визначенням їх обсягу на кожному етапі розвитку індивіда. Сучасні підходи до забезпечення якості медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я базуються на основних принципах доказової медицини... Сьогодні в умовах жорсткого дефіцити фінансових ресурсів розвиток цієї галузі науки і практичної медицини викликає гордість і повагу...». Головний спеціаліст по акушерству та гінекології МОЗ України та ГУОЗ м. Києва, д. мед. н., професор Камінський В.В. звернув увагу присутніх на те, що: «...Комплекс заходів, здійснений протягом останніх років у рамках Національної програми планування сім'ї, сприяв позитивним зрушенням у сфері репродуктивної медицини, зокрема формуванню необхідних організаційних структур та призупиненню негативних процесів у сфері репродуктивного здоров'я. Однак необхідно привернути увагу сім'ї, педагогів, політиків, медиків, юристів та інших зацікавлених сторін до вирішення проблеми формування репродуктивного здоров'я шляхом системного підходу на державному рівні. Існуючий кадровий потенціал служби достатній для забезпечення необхідного доступу населення до медичних послуг стосовно репродуктивного здоров'я...». Президент УАРМ, д. мед. н., професор Юзько О.М. сказав: «Ми зробили ще один крок до широкого визнання репродуктивної медицини в нашій державі та за її межами. Цей рік для репродуктології ювілейний. Три десятиліття відділяє нас від народження першої дитини «з пробірки»; 22 роки - в Росії, 17 - в Україні. Вони ознаменувались бурхливим розвитком репродуктивної медицини... В той же час слід відмітити, що та кількість циклів запліднення, які робляться в Україні є вкрай недостатньою. Всім належить ще багато працювати над вирішенням цієї проблеми. Потрібно посилити наукове забезпечення нашої роботи, кількість та якість публікацій, наукових форумів та виступів на них...». Директор інституту репродуктивної медицини, професор Дахно Ф.В. відзначив: «...З року в рік все більше і більше присутніх на наших конференціях. І з кожним роком я бачу все більше і більше молодих облич. Сьогодні наш форум проходить вже зовсім в іншому форматі і рівні. Прийнято рішенні в наступному році провести три подібних конференції на сході, заході і в центрі України і таким чином об'єднати всі куточки нашої держави...». З вітальним словом до учасників конференції звернувся і генеральний директор компанії «Сона-Фарм», яка стала головним спонсором конференції, к. мед. н. О. Купновицький: «...У нашої компанії багаторічні плідні відносини із УАРМ, і ми з незмінним інтересом слідкуємо за її професійним і організаційним ростом. Вважаємо, що вже зараз Асоціації по плечу нові серйозні задачі із юридичного захисту лікарів та пацієнтів, навчання і атестації репродуктологів, взаємодії із державою з питань фінансування лікування хворих з безпліддям, а кваліфікація деяких наших клінік та лікарів часто перевищує аналоги в Європі та США...».

Наукова програма конференції розпочалася з доповіді акад. НАНУ Грищенко В.І. «Історія створення та розвитку ДРТ в Україні». Під час пленарних засідань розглянули такі основні питання:

· Макрохірургія, мікрохірургія та ендоскопія при безплідді
· Ембріологічні аспекти ДРТ
· Цикли з використанням кріоконсервованих ембріонів і кріоконсервація ооцитів
· Роль ендометріозу, синдрому полікістозних яєчників, міоми матки при заплідненні ін вітро
· Метод IVM і необхідність його широкого використання
· Подолання організаційних та юридичних проблем щодо сурогатного материнства та донорства гамет
· Морфологічні, імунологічні та генетичні аспекти репродукції
· Чоловіче безпліддя
· Нові можливості ДРТ
· Лікування безпліддя в онкологічних хворих
· ДРТ та здоров'я жінки, здоров'я дітей, народжених в результаті програм ДРТ, вагітність та пологи після ДРТ.

Стан і проблеми ДРТ в Україні і Росії були відображені в доповідях проф. В. Камінського, проф. О. Юзько, проф. Ф. Дахно, проф. В. Корсака (Росія), к. мед. н. В. Луцик та к. мед. н. Л. Николин. В них йшла мова про актуальність проблеми безпліддя; структуру його причин; показання до застосування тих чи інших методик IVF і їх ефективність; можливі шляхи вирішення проблем багатопліддя і «бідної відповіді» в програмах IVF, андрологічні аспектах ДРТ; роль ендоскопічних методів діагностики і лікування в підвищенні ефективності програм ДРТ; роль і недосконалість державної підтримки у вирішенні проблем безпліддя та збільшення народжуваності. Президент УАРМ, професор Юзько О.М. в одному з своїх виступів звернув увагу присутніх на кричущі проблеми: «...Тривалість безпліддя у жінок в Україні, за даними 2006 р., в середньому склала 9,6 років. Така ситуація є вкрай незадовільною!... В діагностиці і лікуванні безпліддя існує проблема, так званого «чорного ящика», в ролі якого виступають численні заклади охорони здоров'я, до яких потрапляє маса хворих з безпліддям. І тільки досить невелика кількість пацієнтів вчасно звертається за допомогою до клінік ДРТ. І це проблема не тільки України, а й багатьох країн Європи!... На перше місце серед причин як первинного так і вторинного безпліддя в Україні виступає трубний фактор. Причини цьому зрозумілі - значна кількість абортів, інвазивних втручань, гідротубації і т.д. Цей показник досить сильно відрізняє нашу країну від країн Європи. В розвинених країнах головною причиною первинного безпліддя є ендокринний фактор. Безпліддя трубного походження є сьогодні основною проблемою, яку вирішує ендоскопічна репродуктивна медицина в Україні».

З великою цікавістю були сприйняті виступи відомих українських вчених професорів Жук С.І., Федькова О.М., Судоми І.О., Татарчук Т.Ф., Гурженко Ю.М., а також провідних спеціалістів в області репродуктології: Веселовського В.В., Гюльмамедової І.Д., Маслій Ю.В., Зінченко В.М., Бутенко В.Л., Лівшиць Л.А. та багатьох інших. Доповіді багатьох молодих дослідників були пов'язані з використанням новітніх технологій в програмах ДРТ.

В роботі конференції прийняли участь такі відомі у світі вчені, як д-р Ян Леврон (Ізраїль) з виступом «Кріоконсервація ооцитів. Проблеми та перспективи»; д-р Лев Лєвков (Фінляндія), його виступ мав назву - «In vitro maturation - чи є перспективи»; д-р Алесандро Валдісері (Італія) з виступом «Дослідження чоловіка-партнера в програмах ДРТ і донації яйцеклітин - роль андрологічної лабораторії». Велику цікавість в аудиторії викликали повідомлення д-ра Йоргас Нікаса (Греція) «Візуальні аспекти ДРТ», д-ра Гі Кассуто (Франція) «IMSI - міфи та реальність», проф. Калініної О.А. (Росія) «Підтримка лютеїнової фази. Невирішені питання», що прозвучали під час проведення сателітного симпозіуму компанії «Мерк-Сероно».

Організації конференції сприяли компанії «Феррінг», «Органон», «Оріон», «Солвей Фарма», «Бофур Іпсен», «Адамед» та інші. Генеральним спонсором стала компанія «Сона-Фарм» - ексклюзивний представник компанії «Мерк-Сероно» в Україні та Молдові. Інформаційну підтримку надали журнали «Жіночий лікар» та «Медичні аспекти здоров'я жінки».

Ще раз хочеться відзначити високий рівень організації конференції, насиченість програми, професіоналізм доповідачів, відсутність заангажованих виступів і значну практичну цінність представленої інформації. Відмінною рисою конференції стала дивовижно комфортна робоча атмосфера. Засідання наукової програми конференції проходили в конференц-холі «Президент-готелю Київський», який ідеально обладнаний для проведення подібних заходів.

Отже, репродуктологія в Україні досягла достатньо високого рівня і вирішує ті ж проблеми, що стоять перед спеціалістами ДРТ в інших країнах. Сьогодні наші спеціалісти вдосконалюють схеми стимуляції овуляції, переносу ембріонів; покращують підготовку пацієнтів до IVF із застосуванням оперативних методів лікування; шукають шляхи зниження ризику багатоплідної вагітності при IVF, перш за все, через виділення груп ризику і оптимізацію кількості перенесених ембріонів без значного зниження ефективності циклів IVF; змінюють підходи до оцінки ефективності програм IVF - важливо не тільки утримувати показник частоти настання вагітності на високому рівні, адже кінцева мета - народження здорової дитини. Крім того приділяється увага проблемам «бідної відповіді» на стимуляцію овуляції у жінок старшого віку; якості життя; ведення вагітності і пологів у пацієнток програми IVF; питанням наступництва роботи центрів ДРТ і акушерсько-гінекологічними відділеннями інших медичних установ; станом здоров'я дітей, народжених в результаті застосування ДРТ. Українські репродуктологи розширюють застосування доімплантаційної генетичної діагностики, вдосконалюють програму сурогатного материнства, займаються андрологічними аспектами ДРТ.

 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?