Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаря

Загально-клінічний аналіз крові


  Показник

  Нормальні значення
  ч
  ж
  Еритроцити (RBC),х 1012
  4-5,1
  3,7-4,7
  Гемоглобін (HGB), г/л
  130-160
  120-140
  Гематокрит (HCT), %
  40-48
  36-42
  Середній об'єм еритроцитів (MCV), мкм3 80-94
  81-99
  Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH), пг
  27-31

  Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (МСНС), %
  33-37

  Анізоцитоз еритроцитів (RDW), %
  11,5-15,5
  Ретикулоцити, %
  0,5-1,2
  Лейкоцити (WBC), х109
  4-9
  Тромбоцити (PLT), х109
  180-320
  ШОЕ, мм/год
  1-10
  2-15
   
  Лейкоцитарна формула
  Показник

  Нормальні значення
  %
  х109
  Нейтрофіли
        паличкоядерні
  1-6
  0,04-0,3
        сегментоядерні
  45-72
  2,0-5,5
  Еозинофіли
  0,5-5
  0,02-0,3
  Базофіли
  0-1
  0-0,065
  Моноцити
  3-11
  0,09-0,6
  Лімфоцити
  19-37
  1,2-3,0
   
  Еритроцити (RBC): ч - (4-5,1) х 1012; ж -  (3,7-4,7) х 1012

  Еритроцит (erytrocytus) - без'ядерний формений елемент крові, що містить гемоглобін, основною функцією якого є транспортування кисню і вуглекислого газу. Еритроцити складають основну масу формених елементів крові. Форма двоввігнутого диску забезпечує максимальне співвідношення площі поверхні до об'єму. Окрім участі  в тканинному диханні, еритроцити виконують живильну (доставка живильних речовин до клітин і тканин), захисну (спроможність зв'язувати токсини і переносити на своїй поверхні антитіла) функції. Окрім того, еритроцити (гемоглобін) забезпечують підтримку кислотно-основної рівноваги в крові. Ферменти, які містяться в еритроцитах, каналізують життєво важливі біохімічні процеси. Еритроцити беруть участь і в процесі згортання крові. Середня тривалість життя еритроциту 90-120 днів. Старі еритроцити руйнуються в клітинах ретикулоендотеліальної системи, в основному в селезінці. Визначення еритроцитів проводять в рахунковій камері Бюргера з нанесеною сіткою Горєва і за допомогою лічильників або аналізаторів клітин.

  Підвищені при:
  · Еритремії - абсолютний первинний еритроцитом
  · Реактивних еритроцитозах, викликаних гіпоксією (вентиляційня недостатність при бронхолегеневій патології, вроджені і набуті вади серця, перебування на значних висотах)
  · Вторинних еритроцитозах, викликані підвищеною продукцією еритропоетинів (гідронефроз і полікістоз нирок, новоутворення нирок і печінки, сімейний доброякісний еритроцитоз)
  · Еритроцитозах, пов'язаних з надлишком стероїдів в організмі (хвороба і синдром Кушинга, феохромоцитома, гіперальдостеронізм, лікування стероїдами)
  · Відносних еритроцитозах при дегідратації

  Знижені при:
  · Анеміях (залізодефіцитна, гемолітична, гіпопластична, В12 - дефіцитна
  · Гострій крововтраті
  · Пізніх термінах вагітності
  · Хронічних запальних процесах
  · Гіпергідратації


  Ретикулоцити: 0,5-1,2%  (30-70) х 109

  Ретикулоцити (reticulocytus) - незрілі еритроцити, у яких є залишки рибонуклеїнових кислот (РНК) в рибосомах. Ретикулоцит протягом 2 днів залишається в кровообігу, після чого, по мірі зменшення РНК, стає зрілим еритроцитом.

  Підвищені при:
  · Стимуляції еритропоезу (крововтрата, гемоліз, ретикулоцитарна криза при успішному лікуванні В12-дефіцитної анемії, гостра недостатність кисню)

  Знижені при:
  · Пригніченні еритропоезу (апластичні і гіпопластичні анемії, метастази в кістки)


  Гемоглобін (HGB): ч - 130-160 г/л; ж -  120-140 г/л

  Гемоглобін (haemoglobinum) - кров'яний пігмент, що являє собою складний білок, який складається із гема та білка глобіна і міститься в еритроцитах. Основна функція гемоглобіну - перенос кисню від легень до тканин, а також виведення вуглекислого газу з організму і регуляція кислотно-основного стану. В крові людини є декілька типів гемоглобіну. В ембріональному періоді виявляються фетальний - HbF (fetus - плід), дорослі - HbА1 і HbА2 (adultus - дорослий) гемоглобіни, які знаходяться в крові дітей і після народження. До кінця першого року життя в крові залишається в основному HbА1 - гемоглобін дорослого. Кількість гемоглобіну визначається колориметричним методом за допомогою гемометра Салі, однак для точних характеристик гемоглобіну (через суб'єктивність першого) рекомендується застосовувати цианметгемоглобіновий метод.

  Підвищений при:
  · Первинних і вторинних еритроцитозах
  · Відносному еритроцитозі при дегідратації

  Знижений при:
  · Анемії (залізодефіцитна, гемолітична, гіпопластична, В12-дефіцитна)
  · Гострій крововтраті (в першу добу крововтрати через згущення крові, зумовленого великою втратою рідини, концентрація гемоглобіну не відповідає картині істинної анемії)
  · Прихованих кровотечах
  · Захворюваннях, які супроводжуються вираженою ендогенною інтоксикацією (злоякісні пухлини та їх метастази)
  · Ураженні кісткового мозку, нирок і деяких інших органів
  · Гемодилюції (хибній анемії)
   

  Гематокрит (HСТ): ч - 40-48%; ж - 36-42 %

  Гематокрит (haematokritos) - співвідношення об'ємів еритроцитів і плазми (об'ємна фракція еритроцитів в цільній крові). Гематокрит визначається центрифужним методом. В сучасних гематологічних лічильниках показник гематокриту найчастіше є розрахунковим параметром, який виводиться із кількості еритроцитів і їх об'єму.  

  Підвищений при:
  · Первинних і вторинних еритроцитозах
  · Дегідратації (захворювання кишково-шлункового тракту, які супроводжуються профузним поносом, блювотою; діабет; надмірне потовиділення)
  · Зменшенні об'єму циркулюючої плазми (перитоніт, опікова хвороба)

  Знижений при:
  · Анемії
  · Підвищенні об'єму циркулюючої плазми (серцево-судинна і ниркова недостатність, пізні терміни вагітності, гіперпротеїнемії)
  · Хронічному запальному процесі, травмах, тривалому ліжковому режимі, голодуванні, хронічній гіперазотемії, онкологічних захворюваннях
  · Гемодилюції (внутрішньовенне введення рідини, особливо при зниженні функціональної спроможності нирок)
   

  Середній об'єм еритроцитів (МСV): ч - 80-94 мкм3; ж - 81-99 мкм3

  Середній об'єм еритроцитів (mean corpuscular volume) - застосовується для характеристики типу анемії. При підрахунку еритроцитів можна побудувати криву розподілу за їх діаметрами (крива Прайс-Джонса). Середній об'єм еритроцитів можна вирахувати за формулою:

  MCV = Ht x 10/RBC,
  де Ht - гематокрит, %; RBC - кількість еритроцитів, х1012/л.

  Підвищений при:
  · Макроцитарних і мегалобластичних анеміях (дефіцит вітаміну В12, фолієвої кислоти)
  · Анеміях, які можуть супроводжуватися макроцитозом (гемолітичні анемії, хвороби печінки, мієлодиспластичні синдроми)

  Норма при:
  · Нормоцитарних анеміях (апластичні анемії, гемолітичні анемії, гемоглобінопатії, анемії після кровотеч)
  · Анеміях, які можуть супроводжуватися нормоцитозом (регенераторна фаза залізодефіцитної анемії, мієлодиспластичні синдроми)

  Знижений при:
  · Мікроцитарних анеміях (залізодефіцитні анемії, таласемії, сидеробластичні анемії)
  · Анеміях, які можуть супроводжуватися мікроцитозом (гемолітичні анемії, гемоглобінопатії)
   

  Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCН): 27-31 пг

  Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (mean corpuscular hemoglobin) - для характеристик анемії застосовується рідко. Середній вміст гемоглобіну в еритроциті можна визначити за формулою:

  MCН = Hb/RBC,
  де Hb - гемоглобін, г/л; RBC - кількість еритроцитів, х1012/л.

  Підвищений при:
  · Гіперхромних анеміях (мегалобластичні, цироз печінки)

  Знижений при:
  · Гіпохромних залізодефіцитних анеміях
  · Анеміях при злоякісних пухлинах
   

  Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (МСНС): 33-37%; 20,4-22,9 ммоль/л

  Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (mean corpuscular hemoglobin concentration) - визначає насиченість еритроцитів гемоглобіном. Середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті можна визначити за формулою:

  MCНС = Hb x 10/Ht,

  де Hb - гемоглобін, г/л;  Ht - гематокрит, %.

  Підвищена при:
  · Гіперхромних анеміях (сфероцитоз, овалоцитоз)

  Знижена при:
  · Гіпохромних анеміях (залізодефіцитні, сідеробластичні анемії, таласемії)
   

  Анізоцитоз еритроцитів (RDW): 11,5-14,5%

  Анізоцитоз еритроцитів (anisocytosis) - стан, при якому одночасно виявляються еритроцити різного розміру. Діаметр еритроцитів крові здорової людини рівний 7-8 мкм. Еритроцити  з діаметром менше 6,5 мкм називають мікроцитами, а з діаметром більше 9 мкм - макроцитами. Міра відмінності еритроцитів за об'ємом RDW (red cell distribution width) підраховується за формулою:

  RDW = SDx100%/MCV,

  де SD - стандартне відхилення об'єму еритроцитів від середнього значення; MCV - середній об'єм еритроцитів.

  Підвищений при:
  · Макроцитарних анеміях
  · Мієлодиспластичних синдромах
  · Метастазах новоутворень в кістковий мозок
  · Залізодефіцитних анеміях

  З інших морфологічних змін еритроцитів значення мають:
  · Пойкілоцитоз - порушення форми (поява витягнутих, грушовидних, серповидних, овальних, кульовидних) еритроцитів
  · Тільця Жолі, кільця Кебота - залишки ядерних субстанцій в еритроцитах, з'являються при напруженні еритропоезу (гемоліз, В12-дефіцитна анемія)
  · Базофільна зернистість - при таласемії, В12-дефіцитній анемії
  · Мішеньовидні еритроцити - в яких в центрі просвітління є невелике затемнення (при таласемії)
  · Еритроцити фрагментовані - уламки еритроцитів або еритроцити, які втратили цілісність цитоплазми (в значній кількості при ДВЗ-синдромі, штучному клапані серця, «маршовому» гемолізі)
  · Шизоцити (акантоцити) - еритроцити з «ворсинчастим» краєм (артефакт при приготуванні мазка)
   

  Лейкоцити (WBC): (4-9) х 109

  Лейкоцити (leucocytus) - клітини крові, які утворюються в кістковому мозку і в лімфатичних вузлах. Основною функцією лейкоцитів є захист організму від чужорідних для нього різноманітних агентів. За нормальних умов в периферичній крові знаходиться п'ять видів лейкоцитів: нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити і лімфоцити. Хоча сукупність всіх лейкоцитів утворює систему, кожний вид з них самостійний і виконує свою специфічну функцію. Після фізичного навантаження, їжі, при вагітності і при стресі спостерігається фізіологічне зростання кількості лейкоцитів. 
   
  Підвищені (лейкоцитоз) при:
  · Бактеріальних інфекціях
  · Запаленні і некрозі тканин
  · Інтоксикації
  · Злоякісних новоутвореннях
  · Лейкозах
  · Алергіях
  ·  В результаті дії кортикостероїдів, адреналіну, гістаміну, ацетилхоліну, ядів комах, ендотоксинів, препаратів наперстянки

  Знижені (лейкопенія) при:
  · Деяких бактеріальних і вірусних інфекціях
  · В результаті дії лікарських засобів (сульфаніламідів, анальгетиків, протисудомних, антитиреоїдних і інших препаратів)
  · Аплазія і гіпоплазія кісткового мозку
  · Метастази новоутворень в кістковий мозок
  · Пошкодження кісткового мозку хімічними засобами, цитостатиками
  · Іонізуюче опромінення
  · Гіперспленізм (первинний і вторинний)
  · Алейкемічні форми лейкозів
  · Анафілактичний шок
  · Колагенози
  · Хвороба Адісона-Бірмера 

  При патологічних станах виділяють 5 типів гемограм (по Л.І. Мазуру):
  ·  Нейтрофільно-еозинопенічний - лейкоцитоз, нейтрофілія (зсув вліво), лімфопенія, моноцитопенія, анеозинофілія (сепсис, перитоніт, пневмонія, рак і ін.)
  · Нейтрофільно-еозинофільний - лейкоцитоз, нейтрофілія (зсув вліво), лімфопенія, моноцитопенія, еозинофілія (лімфогранулематоз, туберкульоз легенів, скарлатина)
  · Нейтропенічний - лейкопенія, нейтропенія (дегенеративний зсув вліво), лімфопенія (малярія, лейшманіоз)
  · Лімфатичні і моноцитарні реакції - лейкоцитоз, лімфоцитоз, моноцитоз (інфекційні захворювання)
  · Протозойний - лейкопенія, нейтропенія (зсув вліво), лімфопенія (мялярія, лейшманіоз)

  Індекс зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) не залежить від вмісту лейкоцитів в крові і визначається за формулою:

  ІЗЛК = (Е +Б +Н) / (М+Л),

  де Е - еозинофіли; Б - базофіли; Н - нейтрофіли; М - моноцити; Л - лімфоцити.

  В нормі ІЗЛК = 1,96±0,44
   

  Тромбоцити (PLT): (180-320) х 109

  Тромбоцити - це без'ядерні клітини діаметром 2-4 мкм, які є «осколками» цитоплазми мегакаріоцитів кісткового мозку. Основна роль тромбоцитів в організмі - участь в первинному гемостазі. В судинному руслі тромбоцити розміщуються вздовж стінок судин, в малорухомому шарі плазми. Тривалість життя тромбоцитів 7-10 днів. Фізіологічні зміни кількості тромбоцитів протягом доби складають біля 10%. У жінок під час менструації кількість тромбоцитів може зменшуватися на 25-50%.

  Підвищені при:
  · Мієлопроліферативних процесах (еритремія, мієлофіброз)
  · Хронічних запальних захворюваннях (ревматоїдне ураження суглобів, виразковий коліт, туберкульоз, остеомієліт, цироз печінки)
  · Злоякісних новоутвореннях (рак, лімфома, лімфогранулематоз)
  · Кровотечах, гемолітичній анемії
  · Періоді видужування при мегалобластичних анеміях
  · Після операцій
  · Стані після спленектомії
  · Лікуванні кортикостероїдами

  Знижені  при:
  · Спадкових тромбоцитопеніях, викликаних зниженням утворення тромбоцитів (вроджена тромбоцитопенія, синдром Уіскота-Олдрича, синдром Бернара-Сульє, аномалія Чедіака-Хігасі, синдром Фанконі, краснуха новонароджених, гістіоцитоз)
  · Хворобах крові (апластична анемія, мегалобластичні анемії, лейкози)
  · Ураженні кісткового мозку (метастази новоутворень, туберкульозне ураження, іонізуюче опромінення)
  · Інших захворюваннях (циклічна тромбоцитопенія, пароксизмальна нічна гемоглобінурія, гемолітико-уремічний синдром, ниркова недостатність, захворювання печінки, пухлини судин, селезінки, еклампсія, гіпертиреоз, гіпотиреоз)
  · Інфекціях (вірусні, бактеріальні, рикетсіози, малярія, токсоплазмоз, ВІЛ-інфекція)
  · Вагітності, під час менструації
  · Дії лікарських препаратів (цитостатики, анальгетики, антигістамінні засоби, антибіотики, психотропні ліки, діуретики, протисудомні засоби, вітамін К, резерпін, гепарин, нітрогліцерин, преднізолон, естрогени та ін.)
  · Дії алкоголю, тяжких металів
  · Тромбоцитопеніях, викликаних підвищеним споживанням тромбоцитів (тромбоцитопенічна пурпура, гіперспленізм, ДВЗ-синдром, кровотечі, гемодіаліз)
   

  ШОЕ: ч - 1-10 мм/год; ж - 2-15 мм/год

  ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) - неспецифічний показник диспротеінемії, яка супроводжує процес захворювання. Показник часто застосовується для спостереження за перебігом захворювання. ШОЕ підвищується при порушенні фізико-хімічних властивостей оболонки еритроцитів, викликаних збільшенням вмісту фібриногену, α або β-глобулінів, окремих ліпідів, алкалозом. Зазвичай ШОЕ збільшується не відразу, а на 2-4 добу захворювання. Іноді максимальне збільшення ШОЕ спостерігається на початку видужування. Осідання еритроцитів прямо пропорційне масі еритроцитів і обернено пропорційне в'язкості плазми. ШОЕ визначають в апараті Панченкова.

  Підвищена (прискорена) при:
  · Гострих і хронічних інфекціях
  · Запаленні і некрозі тканин
  · Захворюванні сполучної тканини
  · Анеміях
  · Захворюваннях нирок
  · Шоку, травмах, оперативних втручаннях
  · Інтоксикації, отруєннях хімічними сполуками
  · Злоякісних новоутвореннях
  · Гіпертиреозі, гіпотиреозі
  · Вагітності, післяпологовому періоді, менструації
  · В результаті дії лікарських препаратів (морфін, метилдофа, вітамін А, пероральні контрацептиви)

  Знижена (сповільнена)  при:
  · Еритроцитозах
  · Хронічній недостатності кровообігу
  · Анафілактичному шоку
   

  Нейтрофіли:
  паличкоядерні 1-6 %, (0,04-0,3)х109/л;
  сегментоядерні 45-72 %, (2,0-5,5)х109/л 


  Нейтрофіли (neutrophilus) - їх основна функція полягає в захисті організму від інфекцій, здійснюється вона головним чином за допомогою фагоцитозу. В крові присутні сегментоядерні нейтрофіли і відносно невелика кількість паличкоядерних нейтрофілів. Фізіологічне збільшення кількості нейтрофілів відмічається після фізичних навантажень, після їжі, під час вагітності, при стресі. 

  Підвищені (нейтрофільоз) при:
  · Бактеріальних інфекціях (сепсис, перитоніт, абсцеси, остеомієліт, пневмонія, ангіна, скарлатина, холера, гострий апендицит, гострий холецистит, гострий пієлонефрит, тромбофлебіт та ін.)
  · Запаленні або некрозі тканин (інфаркт міокарду, інфаркт легені, гангрена, обширні опіки, гостра атака ревматизму та ін.)
  · Прогресуючій пухлині з розпадом
  · Гострих і хронічних лейкозах, еритремії, остеомієлофіброзі
  · Інтоксикації (уремія, діабетичний кетоацидоз, подагра, еклампсія вагітних, синдром Кушинга)
  · Анемії (гемолітичні, стан після кровотечі)
  · Хронічних захворюваннях шкіри (ексфоліативний дерматит, псоріаз, герпетіформний дерматит)
  · Інших захворюваннях (вузликовий периартеріїт, неспецифічний виразковий коліт, хорея)
  · В результаті дії кортикостероїдів, адреналіну, гістаміну, ацетилхоліну, отрути комах, ендотоксинів, препаратів наперстянки
  · Підвищенні концентрації вуглекислого газу

  Знижені (нейтропенія)  при:
  · При деяких бактеріальних інфекціях (черевний тиф, паратиф, підгострий бактеріальний ендокардит, туберкульоз, бруцельоз, інші хронічні інфекції)
  · Вірусних інфекціях (інфекційний гепатит, грип, кір, краснуха)
  · Інфекціях, які викликані найпростішими, грибками, рикетсіями
  · Дії лікарських препаратів (сульфаніламідів, анальгетиків, протисудомних, антитиреоїдних та ін.)
  · Аплазії і гіпоплазії кісткового мозку
  · Метастазах новоутворень в кістковий мозок
  · Пошкодженні кісткового мозку хімічними засобами, цитостатиками
  · Іонізуючому опроміненні
  · Постінфекційних нейтропеніях
  · Гіперспленізмі (первинному і вторинному)
  · Алейкемічних формах лейкозів
  · Анафілактичному шоку
  · Колагенозах
  · Хворобі Адісона-Бірмера

  Діагностичне значення мають наступні якісні зміни:
  · Зсув вліво - збільшення в крові паличкоядерних нейтрофілів, поява метамієлоцитів (юних, мієлоцитів, промієлоцитів) відображає тяжкість патологічного процесу. Лейкоцитарна формула змінюється в основному за рахунок зсуву вліво, який має місце при інфекціях, отруєннях, гематологічних захворюваннях, після кровотеч, хірургічних втручань, аномалії Пельгера-Хьюета. Індекс зсуву (ІЗ) розраховується за формулою:

  ІЗ = (Мл + Ю + П)/С,

  де Мл - мієлоцити; Ю - метамієлоцити; П - паличкоядерні; С - сегментоядерні.

  В нормі ІЗ = 0,06.

  · Ознаки дегенерації нейтрофілів - токсична зернистість, тільця Деле в цитоплазмі, вакуолізація ядра і цитоплазми, пікноз ядер, цитоліз - має місце при тяжких інтоксикаціях. Вираження цих змін залежить від тяжкості інтоксикації.
  · Зсув вправо - збільшення долі сегментоядерних гранулоцитів, який прийнято розцінювати як прояв порушення синтезу ДНК в організмі - спостерігається при спадковій гіперсегментації, мегалобластичних анеміях, хворобах печінки і нирок.
   

  Еозинофіли: 0,5-5 %, (0,02-0,3)х109

  Еозинофіли (eosinophilus) є клітинами, які фагоцитуюють комплекси антиген-антитіло, головним чином представлені імуноглобуліном Е. Вони відповідають на хемотаксичні фактори, що виділяються тучними клітинами і базофілами, а також на комплекси антиген-антитіло. Дія еозинофілів активно проявляється в сенсибілізованих тканинах. Для добового ритму характерна фізіологічна мінливість кількості еозинофілів. Найвищі показники відмічаються вночі, найнижчі - вдень. 

  Підвищені (еозинофільоз) при:
  · Алергії (бронхіальна астма, сінна лихоманка, алергічний дерматит, набряк Квінке)
  · Непереносимості ліків (антибіотиків, препаратів йоду, аспірину, сульфаніламідів, хлоропропаміду, метотрексату, протисудомних засобів)
  · Паразитарних захворюваннях
  · Хворобах крові (гострий лейкоз, хронічний мієлолейкоз, істинна поліцитемія, лімфогранулематоз)
  · Екземі
  · Інфекційних захворюваннях (скарлатина)
  · В періоди одужування після інфекційних захворювань
  · Інших захворюваннях (неспецифічний виразковий коліт, ендокардит Лефлера, вузликовий пери артеріїт, хорея)

  Знижені (еозинопенія)  при:
  · Гострих інфекціях (черевний тиф, дизентерія, сепсис)
  · Травмах, опіках, хірургічних втручаннях, пологах, еклампсії, шоку, фізичному навантаженні
  · В результаті дії кортикостероїдів, адреналіну, нікотинової кислоти
   

  Базофіли: 0-1 %, (0-0,065)х109

  Базофіли (basophilus) - клітини крові, головна функція яких полягає в реакціях гіперчутливості негайного типу. Вони також приймають участь в реакціях гіперчутливості сповільненого типу через лімфоцити, у запальних, алергічних реакціях, в регуляції проникнення судинної стінки.

  Підвищені (базофілія) при:
  · Хворобах крові (гострий лейкоз, хронічний мієлолейкоз, істина поліцитемія, лімфогранулематоз)
  · Хронічних запальних станах шлунково-кишкового тракту, виразковому коліті
  · Мікседемі
  · Хронічному синуситі
  · Вітряній віспі, віспі
  · Алергічних реакціях (на введення чужорідного білка, гіперчутливість на їжу)
  · Гемолітичних анеміях
  · В результаті дії естрогенів, антитиреоїдних препаратів
  · Хворобі Ходжкіна

  Знижені (базопенія)  при:
  · Гострих інфекціях
  · Гіпертиреозі
  · Овуляції, вагітності
  · Стресі
  · В результаті дії кортикостероїдів
  · Синдромі Кушинга
   

  Моноцити: 3-11 %, (0,09-0,6)х109

  Моноцити (monocytus) - відносяться до системи фагоцитуючих мононуклеарів. Вони видаляють із організму відмираючі клітини, залишки зруйнованих клітин, денатурований білок, бактерії і комплекси антиген-антитіло. Крім фагоцитозу моноцити виконують важливу роль в імунній відповіді клітин, взаємодіючи з лімфоцитами.

  Підвищені (моноцитоз) при:
  · Інфекціях (інфекційний мононуклеоз, вірусні, грибкові, рикетсіозні, протозойні інфекції)
  · Періоді одужування після гострих станів
  · Гранулематозах (туберкульоз, сифіліс, бруцельоз, саркоідоз, виразковий коліт, регіональний ентерит)
  · Хворобах крові (гострий лейкоз, хронічний мієлолейкоз, лімфогранулематоз, мієлопроліферативні захворювання, злоякісний гістіоцитоз)
  · Колагенозах
  · Хірургічних втручаннях

  Знижені (моноцитопенія)  при:
  · В результаті дії глюкокортикостероїдів
  · Інфекціях з нейтропенією
  · Апластичній анемії
   

  Лімфоцити: 19-37 %, (1,2-3,0)х109

  Лімфоцити (lymphocytus) - являють собою гетерогенну популяцію клітин. Вони утворюються в кістковому мозку, активно функціонують в лімфоїдній тканині. Лімфоцити є центральною ланкою в специфічних імунологічних реакціях. Їх головна функція - в розпізнанні антигену і участі в адекватній імунологічній відповіді організму. Т-лімфоцити і В-лімфоцити взаємодіють один з одним і з іншими клітинами організму. Т-лімфоцити визначають клітинний імунітет, виконують регуляторні і ефекторні функції. В-лімфоцити беруть участь в гуморальному імунітеті, диференціюються в плазматичні клітини, які у відповідь на стимуляцію чужими антигенами виділяють імуноглобуліни. В результаті адекватної відповіді на антигенну стимуляцію відбувається збільшення кількості лімфоцитів і поява реактивних (активованих) лімфоцитів. 

  Підвищені (лімфоцитоз) при:
  · Вірусних інфекціях (грип, аденовіруси, інфекційний мононуклеоз, гострий вірусний гепатит, гострий інфекційний лімфоцитоз, коклюш, вітряна віспа, краснуха)
  · Хворобах крові (гострий і хронічний лімфолейкози, макроглобулінемія Вальденстрема, лімфосаркома)
  · Невірусних інфекціях (туберкульоз, сифіліс, малярія, черевний тиф, бруцельоз, дифтерія)
  · Токсоплазмозі
  · Гіпертиреоідизмі
  · Дії лікарський препаратів (анальгетиків, гризеофульвіну, галоперідолу та ін.)
  · Відносному лімфоцитозі при нейтропенії

  Знижені (лімфопенія)  при:
  · Панцитопенії
  · Дії кортикостероїдів, імунодепресантів
  · Злоякісних новоутвореннях
  · Імунодефіцитних станах
  · Іонізуючому опроміненні
  · Нирковій недостатності, хронічних захворюваннях печінки
  · Недостатності кровообігу
   
  Підписатися на новини і статті

  Цитати «Жіночого лікаря»
  Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
  -В.В. Камінський
  У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
  -В.І. Медведь
  Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
  -І.І. Смоланка
  Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?