Правила для авторів (Вимоги до матеріалів)


  Шановні автори!

  Просимо Вас звернути увагу на наступні порядок і форму представлення рукописів в редакцію журналу "Жіночий лікар".

  Рукописи можна представляти безпосередньо до редакції за адресою: 03150, м. Київ, а/с 333 або по e-mail: mail@doctor-z.com.ua. Рукопис повинен супроводжуватися ясною інформацією про відправника: прізвище, ім'я, по батькові; поштова адреса (з індексом), тел., факс.
  Рукописи подаються у двох екземплярах і на дискеті або пересилаються по електронній пошті: mail@doctor-z.com.ua. Максимальний об'єм рукопису - 12 машинописних сторінок (по 1800 знаків).

  Прохання до авторів по можливості дотримуватися наступного порядку розміщення тексту статті: назва; прізвища авторів; заклад(и), в яких працюють автори; коротке резюме статті; ключові слова; вступ з обґрунтуванням постановки задачі дослідження; матеріали і методи; результати; обговорення; висновки; список використаної літератури.

  Фотографії до рукопису підписуються із зворотного боку наступним чином: назва статті, номер рисунка (фото), підпис до фотографії, позначення стрілками верху і низу фотографії.

  Рисунок повинен мати номер і підпис під ним.

  В бібліографії вказуються прізвища та ініціали авторів, назва цитованого джерела, назва і номер періодичного видання або монографії, з якого він взятий, місце і рік видання, номер сторінки.

  Порядковий номер посилання повинен відповідати порядку його цитування в тексті. В тексті вказується тільки порядковий номер цитованого джерела.

  В бібліографії не повинно бути посилань на власні або чужі неопубліковані роботи, приватні листи і переконання.

  Редакція просить авторів додавати до тексту статті термінологічний словничок в тому випадку, якщо вона містить рідко вживані або вузькоспеціалізовані терміни.

  Редакція не несе відповідальності за публікацію матеріалів із інших друкованих видань - це цілковита відповідальність авторів. Редакція не несе відповідальність за думки, переконання і результати, викладені в публікаціях, а також за зміст реклами. Статті, опубліковані в журналі, не можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях без дозволу видавника.
   

  Прохання вказувати ПІБ відповідального автора, номер телефону, поштову адресу і/або e-mail, по якому слід направляти кореспонденцію.