Контакти


  03150,
  м. Київ -150,
  а/с 333

  тел.: (044) 521-6601
  факс: (044) 521-6582

  e-mail: mail@doctor-z.com.ua