Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряЗлокачественные новообразования яичников во время беременности
Н. Е. Левченко, Ю. С. Сидоренко
РОНЦ им. Н.Н. Блохина
Академия медицинских наук, Москва, РФ


Жіночий лікар №6 2017, стор.41

Цель исследования. Провести анализ имеющихся в современной литературе материалов, касающихся диагностики и лечения беременных пациенток, страдающих злокачественными заболеваниями яичников.

Материалы и методы. В обзоре приведены данные зарубежных авторов по изучаемому вопросу за последние несколько лет, а также результаты исследования экспертной группы «Рак во время беременности» при Европейском обществе гинекологической онкологии (ESGO).

Результаты. Экспертами разработаны рекомендации по ведению пациенток, страдающих злокачественными новообразованиями яичников на фоне беременности.

Выводы. Необходимо продолжать исследования по данной теме для выработки алгоритмов более точных диагностических мероприятий и оптимальной тактики ведения и лечения таких пациенток. 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?