Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряМесто системной энзимотерапии в лечении гинекологических заболеваний и осложнений беременности

М.А. Репина
Кафедра репродуктивного здоровья женщин Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования

Жіночий лікар №2 2006, стор.12

Регулируя течение воспалительного процесса, оптимизируя его, усиливая собственную защиту организма, энзимы хорошо со­четаются с антибактериальными препаратами. Комбинация сис­темной энзимотерапии с антибиотиками способствует повыше­нию концентрации последних в очаге воспаления, что позволяет снижать их суточные и курсовые дозы, а также улучшает процес­сы репарации. Не случайно монотерапия энзимными препарата­ми или их комбинация с антибактериальными средствами широ­ко применяются при лечении воспалительных заболеваний урогенитальной области.

 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?