Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряЛікарська помилка і кримінальна відповідальність (Уривок монографії «Актуальные проблемы уголовной ответственности медицинских работников»)

Кибальник А.Г., Старостина Я.В.
Рецензенти: Чечель Г.И., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист РФ Соломоненко И.Г., кандидат юридичних наук, доцент
Москва, 2006

Жіночий лікар №1 2009, стор.31

Нерелевантні лікарські помилки
Відповідно до найпоширенішої в доктрині позиції, помилка, яка виключає провину діяння, може мати місце лише коли вона є «істотною» і має «пробачливий» характер. «Пробачлива» (в термінології ряду авторів - «сумлінна») помилка означає, що особа при найуважнішому й сумлінному відношенні до справи не могла уникнути цієї помилки, а отже, ця помилка не може бути поставлена їй в провину [71].
 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?