Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряCиндром підвищеної стомлюваності у жінок репродуктивного віку: клініко-патогенетичні аспекти та корекція

Н.О. Удовіка, В.М. Фролов
Луганський державний медичний університет

Жіночий лікар №1 2009, стор.22

Синдром підвищеної стомлюваності (СПС) - патологічний стан, який розвивається при комбінованій дії на організм людини психоемоційного стресу, переважно тривалого за часом (дистрес-синдром за термі­но­логією Ганса Сельє), та екологічно несприятливих чинників зовнішнього се­редо­ви­ща (забрудненого атмосферного повітря, води і продуктів харчування хімічно шкідливими речовинами - ксенобіотиками, радіонуклідами, не­спри­ят­ливих кліматичних або геофізичних умов мешкання, недостатньої або надмірної  ін­со­ля­ції, переохолодження, перегріву, різкої зміни темпера­тур­ного режиму і т.д.) 
 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?