Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряДискуссионные вопросы диагностики и лечения наружного генитального эндометриоза

С.Я. Сольский
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 НМУ им. А.А. Богомольца

Жіночий лікар №1 2007, стор.24

По данным литературы эндометриоз прочно занимает третье место в структуре гинекологической заболеваемости и в тоже время остается одним из наименее изученных заболеваний. Казалось бы достаточно парадоксальная ситуация вместе с тем является легко объяснимой, если принять во внимание, что несмотря на огромное количество работ посвященных данной проблеме, как в нашей стране так и за рубежом, и на сегодняшний день нет четкого ответа на вопрос об этиологии данного заболевания. Ни одна из существующих ныне теорий возникновения эндометриоза, а их есть не менее 9, не является окончательной.
 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Якому з перерахованих джерел Ви найбільше довіряєте щодо інформації про фармацевтичні препарати?