Архів номерів журналу

Жіночий лікар №6 2014

№6 (67)

Видається з 2005 року
Періодичність – 6 разів на рік
Формат – А4
Кількість сторінок – 64
Наклад 5000 екземплярів
Рубрики

ДИСКУСІЯ
ОГЛЯДИ
ДОСВІД КОЛЕГ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОДІЇ
ДИСКУСІЯ
ДОГОРИ
34
К вопросу о придании максимальной естественности родам и родоразрешению
Ю.В. Давыдова, А.Ю. Лиманская.
Резюме |

ОГЛЯДИ
ДОГОРИ
40
Изменилась ли роль хирургических методов лечения миомы матки с появлением селективных модуляторов прогестероновых рецепторов?
Jacques Donnez, Olivier Donnez, Marie-Madeleine Dolmans.
Резюме |

ДОСВІД КОЛЕГ
ДОГОРИ
30
Обґрунтування вибору гестагенів у лікуванні невиношування вагітності
С.І. Жук.
Резюме |

52
Діагностика аномалій центральної нервової системи плода при скринінговому ультразвуковому дослідженні у ІІ триместрі вагітності
Л.Б. Маркін, О.С. Медвєдєва.
Резюме |

58
Обвиття пуповини як ознака фето-плацентарної патології (клініко-ехо-морфологічні паралелі)
Л.Г. Назаренко, І.О. Семеринська.
Резюме |

63
Роль комбинированных оральных контрацептивов в сохранении репродуктивного здоровья подростков
М.Ю. Сергиенко, Э.Б. Яковлева.
Резюме |

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОГОРИ
48
Залізодефіцитна анемія вагітних
С.І. Жук, Т.В. Пехньо, О.Г. Бикова .
Резюме |

ПОДІЇ
ДОГОРИ
5
ІV міжнародний форум «Відкриті двері материнства»
Резюме |

6
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція світового досвіду у сфері репродуктивного здоров’я»
Резюме |