Архів номерів журналу

Жіночий лікар №3 2009

№3 (32)

Видається з 2005 року
Періодичність – 6 разів на рік
Формат – А4
Кількість сторінок – 0
Наклад 5000 екземплярів
Рубрики

Iнше
ДОГОРИ
4
Від діалогу – до конструктивних вирішень проблем акушерсько-гінекологічної допомоги в м. Києві
Резюме |

5
Основні показники діяльності акушерсько-гінекологічної служби і репродуктивного здоров’я в м. Києві за 2008 рік
С.І. Жук, Г.М. Павлюк, Л.Ю. Петрівська.
Резюме |

11
Науково-практичні завдання зниження материнської смертності в Україні
Резюме |

26
ІІ Симпозіум Українського товариства перинатальної медицини
Резюме |

45
Привітання учасникам Міжнародного Симпозіуму «Нові напрямки допоміжних репродуктивних технологій в лікування безпліддя» 28-30 травня 2009 року м. Київ
Ф.В. Дахно.
Резюме |