Допплерометрія очної артерії в прогнозуванні прееклампсії: систематичний огляд і мета-аналіз


Дослідники визначали точність допплерометрії очної артерії під час вагітності для прогнозування прееклампсії.

Здійснено пошук в MEDLINE (1947−2017), EMBASE (1974−2017), CINAHL (з моменту створення до 2017) і Кокранівській бібліотеці (з моменту створення до 2017) із застосуванням відповідних цитат без мовних обмежень. Два рецензенти незалежно відбирали дослідження, які оцінювали точність допплерометрії очної артерії для прогнозування розвитку прееклампсії та виконали вилучення даних для побудови таблиць 2×2. За можливості окремі дані про пацієнток отримували від авторів досліджень. Для кількісного синтезу даних використовувалася двовимірна модель випадкових ефектів.

В цілому 87 цитат відповідали критеріям пошуку. Після виокремлення, до аналізу включили три дослідження (n = 1119 вагітностей). В усіх включених дослідженнях був чіткий опис індексів й еталонних тестів, недопущення систематичної помилки й адекватний період спостереження. З усіх включених досліджень отримали індивідуальні дані про пацієнтів.

Відсічення пікової діастолічної швидкості очної артерії при допплерометрії в 23,3 см/с показала помірну чутливість (61,0 %, 95 % довірчий інтервал [ДІ]: 44,2 − 76,1 %) і специфічність (73,2 %, 95 % ДІ: 66,9−78,7 %) для прогнозування раннього початку прееклампсії (площа під кривою 0,68 ДІ: 0,61−0,76). Чутливість пікової діастолічної швидкості очної артерії при допплерометрії була значно нижчою для прогнозування пізнього початку прееклампсії (39,0 %; 95 % ДІ: 20,6−61,0 %) з аналогічною специфічністю (73,2, 95 % ДІ: 66, 9−78,7 %). Площа під кривою була меншою (0,58; ДІ: 0,52−0,65).

Вивчення пульсаційного індексу очної артерії не було клінічно корисним для визначення чутливості та специфічності при будь-якому рівні відсічення для прогнозування раннього та пізнього початку прееклампсії. При порівнянні з піковою діастолічною швидкістю величина систоло-діастолічного співвідношення вище 0,65 показала аналогічну діагностичну точність з площею під кривою 0,67 (95 % ДІ: 0,58−0,77) для раннього початку захворювання і 0,57 (95 % ДІ: 0,51−0,63) для пізнього початку захворювання.

Отже, допплерометрія очної артерії є простим, точним й об'єктивним методом лише в якості предиктора раннього початку пре еклампсії та еквівалентна в цьому відношенні допплерометрії маткових артерій. Встановлення зв'язку між результатами допплерометрії очної артерії та прееклампсії не може бути наслідком інвазії трофобласта і може бути пов'язано з гемодинамічною адаптацією до вагітності. Цей огляд виправдовує спроби щодо з'ясування ефективності та механізму, за допомогою якого дві, здавалося б, незв'язані материнські судини можуть бути використані для прогнозування захворювання, яке вважається "плацентарним розладом".

Джерело: Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018 Jan 12.

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/uog.19002