Гіпертензивні розлади під час вагітності, що настала в результаті запліднення ін вітро: дослідження в Косово


Взаємозв'язок між заплідненням ін вітро (ЗІВ), гестаційною гіпертензією та результатами вагітності було продемонстровано в ряді досліджень. Проте, все ще обговорюється, чи є застосування ЗІВ або конкретні характеристики безплідних пацієнток відповідальними за негативні акушерські та неонатальні наслідки.

Автори вивчали материнські характеристики, пов'язані з гіпертензивними розладами (ГР) під час вагітності, що настала в результаті ЗІВ, а також оцінювали акушерські та неонатальні результати.

До обсерваційного крос-секційного дослідження було включено 207 вагітних жінок, яким було виконано ЗІВ. Пацієнтки були розділені на дві групи: у якій не було ГР під час вагітності (група ЗІВ), і групу, у пацієнток якої були ГР під час вагітності (група ЗІВ + ГР). Проведено порівняння даних поміж групами за материнськими, акушерськими і неонатальними даними.

Показники деяких материнських характеристик були значно вищими в групі ЗІВ + ГР в порівнянні з групою ЗІВ, а саме: більш старший вік матері (p = 0,0001), факт першої вагітності (p = 0,038), ожиріння (p = 0,0001) і куріння (p = 0,0001). Достовірних відмінностей поміж групами за акушерськими результатами, окрім передчасного розриву плодових оболонок, що був вищим у групі ЗІВ + ГР, ніж у групі ЗІВ (р = 0,036), не було. Щодо неонатальних результатів, то єдиною статистично значущою відмінністю була оцінка новонародженого на 5-й хвилині за шкалою Апгар, яка була нищою у групі ЗІВ + ГР в порівнянні з групою ЕКЗ без ГР (р = 0,002).

Отже, з урахуванням статистично значущих відмінностей материнських характеристик при вагітності, що настала після ЗІВ й ускладнилася розвитком ГР, в Косово рекомендують розробити національні заходи профілактики для ГР при вагітності, що настала після ЗІВ. Крім того, рекомендується створити Національний реєстр для правильної оцінки результатів лікування після застосування ЗІВ.

Джерело: Int. J. Reprod. Biomed. (Yazd). 2018 Feb;16(2):77-82.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5899821/