Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаря

Ризик серцево-судинних аномалій плода залежить від його розмірів


Куприково-тім’яний розмір плода у І триместрі корелює із формуванням факторів ризику серцево-судинних ускладнень до шести років.

Найважливішим періодом розвитку майбутньої дитини є перший триместр вагітності. У професійному середовищі точаться дискусії щодо того, як формування плода у цей період може бути пов’язаним з наступними ускладненнями серцево-судинного характеру, однак доказової бази для цих обговорень недостатньо.

Вінсент Джаддоу (Vincent W V Jaddoe), професор педіатричної епідеміології з медичного центру Університету Еразма Ротердамського, що в Нідерландах (Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Netherlands), провів разом з колегами проспективне когортне дослідження формування факторів ризику серцево-судинних ускладнень в залежності від куприково-тім’яного розміру плода у першому триместрі. Дослідники прослідкували за розвитком 1184 дітей від самого початку вагітності до настання 6 років. На завершальному етапі спостереження вірогідний ризик визначали на основі аналізу артеріального тиску, вмісту холестерину у частках ліпопротеїдів низької щільності, концентрації тригліцеридів, С-пептиду та інсуліну.

Після статистичної обробки результатів виявилось, що більший розмір плода пов’язаний зі зменшеною масой жира в організмі до шести років. Окрім цього, сповільнений внутрішньоутробний розвиток показав позитивну кореляцію з підвищеним артеріальним тиском і вмістом загального холестерину. Рівні інсуліну і С-пептиду виявилися не пов’язаними із куприково-тім’яним розміром плода. На думку авторів, ці дані вперше показують раннє формування профілю серцево-судинного ризику, і дійсно, їх можна розглядати як основу для подальшого вивчення проблеми.

Дослідження підіймає запитання — які заходи щодо раннього попередження серцево-судинних захворювань можна застосувати у випадку, коли при ультразвуковому дослідженні зафіксовано сповільнений ріст плода. З одного боку, період розвитку плода дуже чуттєвий до будь-яких впливів, а з іншого – є бажання уникнути надмірного ризику. Для обговорення конкретних заходів профілактики необхідно більш глибше розуміння фізіології процесів, що відбуваються під час вагітності, потрібно знати ступінь вираження, природу і механізми розвитку виявлених залежностей, а для цього необхідні нові дослідження.

Оригінал публікації: First trimester fetal growth restriction and cardiovascular risk factors in school age children: population based cohort study – BMJ,  2014; doi: 10.1136/bmj.g14

 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Какому из перечисленных источников Вы доверяете больше всего относительно информации о фармацевтических препаратах?