Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаря

Актуальні питання Програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини


Конференція відбулась за участю МОЗ України, представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Програми USAID «Здоров'я жінок України», ДС України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, ДУ «Український центру контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського», НМАПО ім. П.Л. Шупика, НДСЛ «ОХМАТДИТ», Одеського НМУ, Київського МЦРПМ.

В якості спонсорів конференції виступили Європейська мережа медичних лабораторій «СІНЕВО» та представництво компанії «АББОТТ Лабораторіз С.А.» в Україні.

Відкрила конференцію Валентина Миколаївна Коломейчук, к.м.н., заступник начальника управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України.

Вона відзначила, що забезпечення загальної первинної профілактики ВІЛ-інфекції, попередження небажаних вагітностей у ВІЛ-інфікованих жінок, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, своєчасне надання допомоги, лікування та підтримки ВІЛ-інфікованим жінкам є однією із значущих цілей нашого суспільства. Дана ціль визначена в новій «Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» - наблизити до нуля кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Начальник управління протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Марина Володимирівна Зеленська в своєму виступі зосередила увагу учасників конференції на виконанні заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфікування від матері до дитини в рамках «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки». Серед основних завдань, передбачених Програмою - знизити до 2% рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування.

Представник Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) в Україні, керівник проектів з питань ВІЛ/СНІД Тетяна Іванівна Тарасова у своїй презентації повідомила, що згідно статистичних даних рівень поширення ВІЛ-інфекції серед вагітних в Україні є найвищим у Європі. Вона наголосила на важливості виконання Програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД), адже саме на цей шлях передачі припадає 98% усіх випадків ВІЛ-інфекції у дітей зареєстрованих в світі, у тому числі в Україні, де за час епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу понад 36 тисяч дітей народжені ВІЛ-інфікованими матерями.

Пані Тарасова сказала, що світовий досвід вже має достатні докази того, що передача ВІЛ може бути попереджена профілактичними заходами програми ППМД. В той же час сама ППМД, яка за своєю сутністю є економічно ефективною інтервенцією, в системі медичних послуг ВІЛ-інфікованим є «вхідною точкою» для призначення жінкам, з виявленою під час вагітності ВІЛ-інфекцією, АРТ.

В презентації д.м.н., професора, директора ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" Нізової Наталії Миколаївни розглядаються питання перспективи України щодо елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини в контексті міжнародних рекомендацій та національної стратегії. При цьому проводиться аналіз рівень інфікованості ВІЛ серед вагітних по регіонах України, стан взяття на облік ВІЛ-інфікованих вагітних, у яких ВІЛ+ статус виявлений під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді, відсоток жінок у ІІІ-ІV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції на момент взяття на облік з приводу вагітності по регіонах України. Також розглянуті питання стану АРВ-профілактики серед ВІЛ-інфікованих вагітних в Україні, видів вигодовування дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками в Україні (2012) та розподілу ВІЛ-інфікованих дітей за соціальним станомв Україні на 01.01.2013 року.

Кінцевий акцент презентації говорить, що вибір кращого сценарію реалізації програми ППМД для країни повинен бути здійснений на національному рівні з урахуванням усіх переваг та недоліків щодо уникнення ризику вертикальної трансмісії ВІЛ

Старший науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, епідеміолог ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України" к.м.н Віолетта Анатоліївна. Марциновська в першій своїй доповіді охарактеризувала сучасний стан проблеми ВІЛ-інфекції серед вагітних, які є споживачами ін'єкційних наркотиків, в контексті реалізації заходів щодо попередження передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні. При цьому вона зупинилась на аналізі «Гармонізованого звіту України про досягнутий прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІДУ за 2010-2011 рр» та на розробці стратегічних напрямків щодо унеможливлення передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні з урахуванням актуальних питань ППМД серед вагітних-СІН.

В наступній презентації пані Марциновська проаналізувала сучасний стан та перспективи розвитку в Україні епідеміологічного моніторингу за випадками ВІЛ-інфекції серед вагітних та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками. Вона сказала, що за своєю сутністю епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом представляє систему комплексної оцінки динаміки епідемічного процесу в просторі, часі та серед визначених груп населення з метою планування та своєчасного проведення науково обґрунтованих профілактичних заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції, оцінки ефективності їх проведення та розробки епідеміологічного прогнозу.. Також у доповіді були розглянуть основні шляхи удосконалення ЕН у сфері ППМД.

Керівник напрямку Іноваційної діагностики мережі медичних лабораторій «СІНЕВО» Ольга Віталіївна Донцова в своєму виступі підкреслила, що наслідками впливу ВІЛ-інфекції на вагітність є зниження імунологічної реактивності, уповільнене відновлення імунологічної реактивності після пологів, більш часті випадки госпіталізації з приводу бактеріальних пневмоній та пришвидшені темпи прогресування ВІЛ-інфекції. Також було впроаналізовано практику проведення контролю імунограми ВІЛ-вагітної в перебігу вагітності, динаміку показників імунної системи у ВІЛ-інфікованих вагітних в залежності від супутніх інфекційних захворювань, комплексну оцінку імунного статусу.

Клінічні аспекти трансмісії ВІЛ від матері до дитини висвітлила в своїй презентації «Шанс на нове життя» лікар акушер-гінеколог Київського міського центру перинатальної та репродуктивної медицини Світлана Василівна Жильчук. Вона наголосила, що вагітність не має жодних несприятливих наслідків для ВІЛ-позитивних жінок, за виключенням випадків пацієнток з дуже ослабленим імунітетом,у такому разі можна спостерігати подальше погіршення їхнього стану. Головною проблемою у зв'язку з ВІЛ є вертикальна передача вірусу від матері до плода. Передача інфекції може мати місце на будь-якій стадії вагітності,хоча у більшості випадків це трапляється під час пологів.

Доповідач охарактеризувала в своїй презентації основні шляхи передачі ВІЛ від матері до дитини та фактори ризику, що підвищують її частоту, особливості перебігу вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок та головні завдання роботи акушерського стаціонару, порядок обстеження вагітних на ВІЛ у разі звернення до акушерського стаціонару та схеми призначення антиретровірусних препаратів (АРВ) в допологовому періоді, вибір способу розродження та безпечні практики ведення пологів.

Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1, неонатології та біоетики Одеського НМУ Наталія Володимирівна Котова в своїй презентації зупинилась на переліку послуг неонатальної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, спрямованих на профілактику перинатальної передачі ВІЛ дітям в лікувальному закладі ІІ-ІІІ рівня. Особливу увагу в презентації було приділено знанню діючих наказів МОЗ України ,національних і локальних клінічних протоколів, на рекомендації з постконтактної АРВ-профілактики новонародженим в Україні і в світі.

Доповідач звернула увагу слухачів на важливість таких моментів, як рання діагностикаі ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, профілактичну та інформаційно-консультативну роботу з матір'ю з питань АРВ-профілактики та прихильності тривалому лікуванню, дозування АРВ-препаратів новонарожденного, навчання матері відмірювати потрібну кількість кожного АРВ-препарату та давати препарати дитині вдома.

Завідувачка центром «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» НДСЛ «ОХМАТДИТ» Світлана Вікторівна Комар в презентації "Актуальні питання діагностики ВІЛ-інфекції у дітей" звернула увагу на загальну характеристику ВІЛ-інфекції у дітей.

 На прикладі декількох цікавих і показових клінічних випадків було показано, що ВІЛ-інфіковані діти хворіють тими ж хворобами, якими хворіють всі діти, що за клінічними ознаками ВІЛ-інфекцію можна запідозрити у дитини та скерувати її на обстеження. При цьому доповідач наочно показала, що наявність клінічних ознак ВІЛ-інфекції потребує тестування на ВІЛ, а своєчасне встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції - це своєчасний початок лікування, збереження життя дитини, повноцінний фізичний та інтелектуальний розвиток та шанс дитини на майбутнє.

Заступник головного лікаря з акушерства та гінекології Одеської обласної клінічної лікарні, експерт програми "Здоров`я жінок України", д.м.н., професор Світлана Петрівна Посохова в своїй презентації висвітлила питання планування сім'ї для людей, які живуть з ВІЛ. Вона наголосила, що надання послуг ВІЛ-позитивним пацієнткам та членам їх сімей має свої особливості щодо конфіденційності, виключення елементів стигматизації та дискримінації. При цьому послуги з питань ПС повинні включати створення спільного плану спостереження за ВІЛ-позитивною жінкою, який включає оцінку імунного статусу, визначення стану соматичного здоров'я та можливих гінекологічних захворювань, діагностику інфекцій, що передаються статевим шляхом. В презентації були також розглянуті медичні критерії прийнятності методів контрацепції для людей з ВІЛ та застосування різних методів контрацепції, в тому числі і контрацепція для жінок, що приймають АРВ препарати.

Член Громадської ради при МОЗ України, Голова Комітету з медичного права Асоціації правників України, лікар, юрист Олена Беденко-Зваридчук у своїй доповіді висвітлила питання нормативної бази, доступу до медичної допомоги ВІЛ-інфікованих жінок, дотримання конфіденційності інформації щодо статусу "ВІЛ-позитивна" мати, підстави для відмови у наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованій вагітній.

Також у виступі було відзначено, що деякі положення чинних наказів МОЗ України, що регламентують надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, вступають в колізію із положеннями Цивільного кодексу України.

Організатори висловлюють подяку усім доповідачам та учасникам конференції, а також спонсорам конференції.

:Європейській мережі медичних лабораторій «СІНЕВО» та представництву компанії «АББОТТ Лабораторіз С.А.» в Україні.

 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Какому из перечисленных источников Вы доверяете больше всего относительно информации о фармацевтических препаратах?