Плацентарна недостатність та патогенетичні підходи її корекції в термінах екстремальної та глибокої недоношеності плода

Т. П. Яремчук
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Жіночий лікар №2 2019, стр.46

У статті представлено результати клінічного аналізу 30 випадків хронічної плацентарної недостатності у терміні вагітності 26–32 тижні з критичним порушенням кровообігу в артеріях пуповини, де проводилося лікування із застосуванням внутрішньовенного введення 4,2 % розчину Тівортіну (L-аргінін); 30 випадків передчасних пологів у терміні 35–36 тижнів вагітності у жінок, які отримували лікування у ІІ триместрі вагітності пероральним Тівортіну аспартатом; 30 випадків антенатальної загибелі плода в 23–30 тижнів вагітності та 30 випадків передчасних пологів у 23–30 тижнів вагітності. Проаналізовано патоморфологічні зміни посліду при цій патології.

У клінічних випадках плацентарної недостатності з критичним порушенням кровообігу в артеріях пуповини в термінах екстремальної та глибокої недоношеності плода в 90,0±5,57 % випадків виявлено патоморфологічні ознаки висхідної внутрішньоматкової інфекції. В плаценті виявлено запальні зміни, порушення матково-плацентарного кровообігу, інволютивно-дистрофічні, неспецифічні зміни та слабкі прояви компенсаторно-пристосувальних реакцій, що свідчать про існування хронічної плацентарної недостатності.

В інших групах дослідження в посліді виявлено аналогічні зміни різного ступеня. У випадках критичних порушень кровообігу в артеріях пуповини в судинному руслі ворсин існують незворотні зміни. Лікування Тівортіном до 32 тижнів вагітності поліпшує клінічні показники стану плода та параметри кардіотокографії, біофізичного профілю плода, гемодинаміку в артеріях пуповини, покращує морфологічний стан посліду: кровообіг в міжворсинчастому просторі плаценти, зменшує кількість фібриноїду в ньому, випадки тромбозу та інтервіллузиту, відкладення фібриноїду в нетипових місцях та частоту виявлення аваскуляризованих ворсин.

Лікування Тівортіном при критичних порушеннях кровообігу в системі «мати-плацента-плід» дозволяє пролонгувати вагітність до термінів 29–30–32 тижнів вагітності, вищої життєздатності плода та кращої постнатальної адаптації.