Сепсис в акушерстві та гінекології

Є. В. Гріжимальський
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії пологового будиноку «Лелека», м. Київ

Жіночий лікар №2 2019, стр.41

Попри певні успіхи сучасної медицини, частота запальних захворювань у жінок не знижується, а інфекційні ускладнення надалі посідають чільне місце у структурі акушерської та гінекологічної патології. Більше того, існує тенденція до зростання частоти таких грізних ускладнень, як септичний шок. На сьогодні інфекції перебувають на четвертому місці в структурі материнської смертності в світі і становлять 11 %, а в країнах, що розвиваються, септичний шок посідає одне з провідних місць, незважаючи на значний прогрес у профілактиці та лікуванні гнійно-септичних ускладнень в акушерстві.