Проблеми клінічного оцінювання: 2. Підтвердження анамнестичних даних

Donald A. Redelmeier, J. Michael Schull, E. Janet Hux, V. Jack Tu, E. Lorraine Ferris
Кафедра медицини Університету м. Торонто, Онтаріо, Канада
Відділення клінічної епідеміології та досліджень у галузі охорони здоров'я Коледжу охорони жіночого здоров'я, м. Саннібрук, Канада
Кафедра охорони здоров'я та санітарного нагляду Центру медичних наук, Торонто, Oнтаріо, Канада

Жіночий лікар №1 2019, стр.47

Традиційному мисленню людини притаманні певні особливості. Саме завдяки ним пацієнти можуть надавати недостатньо надійні анамнестичні дані через помилки при усвідомленні та намаганні зрозуміти медичну інформацію, пригадуванні, винесенні оцінок та висловленні думок. Ступінь розуміння проблеми, зокрема, може залежати від визначення часових рамок та поставлених попередніх запитань. Пригадування може не вдаватись через втрату відповідної інформації, фабрикування свідомістю дезінформації та вплив відволікаючих сигналів. Оцінки можуть бути помилковими через вплив «гало-ефекту» та небажання змінювати особисті переконання. На висловлення думок впливають соціальна культура та оточення. Ці помилки також можуть виникати при повідомленні навіть «свіжих» анамнестичних даних, але вони зазвичай помітніші при згадуванні пацієнтами більш віддаленого досвіду. Знання цих специфічних, притаманних людям особливостей може допомогти клініцистам уникнути деяких помилок при зборі анамнестичних даних.