Права пацієнта в Україні

Б.В. Фущич, м. Київ

Жіночий лікар №3 2006, стр.36

Кримінальний і Цивільний кодекси України, ряд законів в сфері охорони здоров'я, «посилені» діяльністю засобів масової інформації, суспільних організацій, страхових компаній, призвели до зростання правової інформованості населення. Кількість позовів по так званим «лікарським справам» постійно зростає. Одне з перших місць посідають позови по акушерству та гінекології. Пояснюється це стрімким упровадженням у світову медичну практику сучасних технологій лікування та діагностики, з одного боку, і значним відставанням технічного оснащення українських лікувальних закладів, недостатньою підготовкою спеціалістів, з іншого. Іншими словами - конфліктом між вимогами часу і реальними можливостями вітчизняної медицини в сфері акушерства та гінекології