Ведення вагітності при ізоімунізації за антигенами еритроцитів: власний досвід

С. І. Жук, О. О. Гузієнко, Т. В. Пехньо, Є. І. Парпалей, О. В. Марущак
Кафедра акушерства, гінекології і медицини плода Національної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
Київський міський пологовий будинок № 2
Клініка генетики репродукції "Вікторія", м. Київ

Жіночий лікар №6 2018, стр.10

Представлено власний досвід і результати ведення вагітності при ізоімунізації за антигенами еритроцитів. Обговорюються прогностичне значення імуногематологічних, ультразвукових біометричних і допплерометричних маркерів для діагностики тяжких форм ізоімунізації, а також показання, ускладнення і перинатальні результати у пацієнток, яким застосовували внутрішньоутробні внутрішньосудинні трансфузії.