Випадки правомірної відмови лікаря від надання медичної допомоги

І. В. Дячук
Юридична група ГС «Українська медична спілка», м. Київ

Жіночий лікар №5 2018, стр.64

Одним з основних прав пацієнта в Україні та інших країнах є право на доступність медичних послуг. Вказане право закріплено у значному переліку нормативних актів українського і міжнародного законодавства, згода на обов’язковість використання якого надана Верховною Радою України. Так, у ст. 2 Європейської хартії прав пацієнтів 2002 року зазначено: «Кожна особа має право на отримання доступної медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хворобою чи часом звертання по допомогу». Основною правовою нормою, що також регулює права пацієнтів в Україні, є положення найвищого закону України — Конституції. Ст. 49 під назвою «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування» визначає, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.