Дії медичних працівників як учасника кримінального провадження

О. П. Бугайчук
Юридична група ГС «Українська медична спілка», м. Київ

Жіночий лікар №4 2018, стр.47

Протягом останніх років відчутно зросла кількість заяв від пацієнтів до слідчих органів про неналежне надання медичної допомоги. Тому й у засобах масової інформації все частіше висвітлюються обставини притягнення до юридичної відповідальності медичних працівників, при цьому даний факт подається таким чином, аби у пересічного громадянина не виникло сумнівів у їхній халатності. У свою чергу, медичні працівники через незнання законодавства про притягнення до юридичної, особливо кримінальної, відповідальності та певну «боязкість» перед правоохоронними органами, самі того не розуміючи, є «сприятливими» учасниками або ж стороною, до прикладу, кримінального провадження.