Тромботична мікроангіопатія в акушерстві

С. П. Посохова
Кафедра акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету

Жіночий лікар №4 2018, стр.10

Тромботична мікроангіопатія (ТМА) — гетерогенна група захворювань, об’єднаних спільністю гістологічної картини і клінічних проявів при відмінності патогенетичних механізмів. Ведення пацієнток із ТМА є одним з проблемних питань у сучасному акушерстві і гінекології.

Актуальність проблеми ТМА зумовлюють зростання її поширеності у світі; несприятливий прогноз за відсутності лікування — тяжкий або катастрофічний перебіг зі швидким розвитком термінальної ниркової або поліорганної недостатності; недостатня поінформованість лікарів.