Керівництво Європейського товариства анестезіологів «МЕНЕДЖМЕНТ МАСИВНИХ ПЕРИОПЕРАЦІЙНИХ КРОВОТЕЧ»


Жіночий лікар №3 2018, стр.60

Менеджмент периопераційних кровотеч передбачає багаторазове оцінювання стану та забезпечення належного догляду за пацієнтами. Насамперед, важливо ідентифікувати пацієнтів з підвищеним ризиком периопераційної кровотечі. Слід вдаватися до корекції передопераційної анемії та стабілізації макро- та мікроциркуляції для оптимізації толерантності пацієнта до кровотеч. Нарешті, для зменшення інтраопераційної та післяопераційної кровотеч, а отже, запобігання наступній захворюваності та смертності необхідно використовувати цільові втручання.