Індукція пологів порівняно з вичікувальною тактикою при крупному плоді у жінок, які народжують вперше

K. Moldéus, Y. W. Cheng, A.-K. Wikström, O. Stephansson
Відділ клінічної епідеміології кафедри медицини Сольна, лікарня Каролінського університету, м. Стокгольм, Швеція
Відділення акушерства та гінекології лікарні Вісбю, м. Вісбю, Швеція
Відділ хірургії Каліфорнійського університету, м. Девіс, США
Відділення акушерства та гінекології Каліфорнійського тихоокеанського медичного центру, м. Сан-Франциско, США
Відділ здоров'я жінок та дітей Уппсалського університету, м. Уппсала, Швеція
Департамент охорони здоров'я жінок та дітей, відділ акушерства та гінекології Каролінського інституту, м. Стокгольм, Швеція

Жіночий лікар №3 2018, стр.37

Коротка довідка
Не існує єдиного консенсусу щодо акушерської тактики — індукції пологів чи вичікування — у вагітних із крупним плодом.

Методи та висновки
Проведено загальнонаціональне когортне популяційне дослідження на базі Медичного реєстру народжень Швеції у жінок без діабету з одноплідною вагітністю і крупним плодом у головному передлежанні, які народжували вперше, за 1992–2013 рр. Живонароджених немовлят після індукції пологів у термін 38 закінчених тижнів вагітності за відсутності еклампсії порівнювали з групою вичікувальної тактики з пологами після 39, 40, 41 або 42 закінчених тижнів вагітності та за межами цього терміну, з початком пологів після індукції або зі спонтанним початком. Первинний результат — спосіб розродження. Вторинні результати включали акушерську травму анального сфінктера, оцінку < 7 за шкалою Апгар на 5 хвилині та пологову травму плода. Для контролю потенційних спотворень результатів проводився багатопараметричний логістичний регресійний аналіз. Виявлено, що у 722 жінок з індукцією пологів на 38 тижні спостерігалося значне підвищення ризику виконання кесаревого розтину порівняно із жінками, щодо яких застосовувалась вичікувальна тактика (n = 44 081). Не було помічено суттєвої різниці між групами стосовно ризику інструментальних вагінальних пологів, акушерської травми анального сфінктера та оцінки за шкалою Апгар < 7 на 5 хвилині або пологової травми. Такі ж порівняння показали збільшення частоти кесаревих розтинів у групі індукції пологів на 39, 40 або 41 тижні порівняно з вичікувальною тактикою.

Висновки
У жінок з крупним плодом індукція пологів на 38 тижні вагітності асоціюється з підвищеним ризиком кесаревого розтину порівняно з групою вичікувальної тактики, без різниці в неонатальній захворюваності.