Портальна гіпертензія, асоційована з цирозом печінки, у вагітних

В. І. Медведь, О. В. Ісламова, Л. В. Мартиненко, Т. Р. Савка
Відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Журнал «Жіночий лікар», м. Київ

Жіночий лікар №3 2018, стр.8

Представлено сучасні відомості про особливості перебігу вагітності у жінок з портальною гіпертензією, асоційованою з цирозом печінки. Окреслено рекомендації щодо ведення вагітності та пологів у таких пацієнток. Найнебезпечнішими ускладненнями вагітності у жінок із портальною гіпертензією є гастроезофагеальна кровотеча, тромбоемболічні ускладнення, декомпенсація функції печінки, що зумовлюють високу частоту невиношування вагітності, перинатальної і материнської смертності. У статті наведено клінічний випадок із власної практики.