Якість життя жінки у різні вікові періоди

О. О. Єфіменко
Відділення ендокринноï гiнекологiï з науковою групою вивчення сучасних технологій репродуктивної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Київ

Жіночий лікар №2 2018, стр.37

За визначенням ВООЗ (2001), «якість життя — це відчуття індивідуумом його життєвої позиції в контексті тих культурних і ціннісних систем, в яких він живе, відносно його мети, стандартів і турбот». Поняття «якість життя» включає фізичне здоров’я, психологічний статус, рівень незалежності, соціальні взаємини, стан навколишнього середовища та духовні потреби. Таким чином, з медичної точки зору, якість життя — це відображення того, як пацієнтка реагує на власне здоров’я й на інші, не медичні аспекти. Часто хворі жінки відчувають себе щасливими, і навпаки. Суб’єктивність такого визначення значною мірою ускладнює можливості достовірної оцінки ефективності тих чи інших методик лікування.