Сучасні уявлення про багатоводдя (Огляд літератури)

В.В. Машківська
Відділкова лікарня, м. Коростень

Жіночий лікар №2 2006, стр.27

Багатоводдя - незалежний фактор ризику перинатальної захворюваності та смертності [23]. При цьому перинатальна смертність коливається від 13,7 до 28,6% [33]. В період новонародженості 26% дітей, які народилися у матерів з багатоводдям, схильні до пневмонії [7], частота вад розвитку плода сягає 26,7% [33].