Початок виникнення життя та охорони його інтересів (правовий аспект)

Леся Пискун
Юридична служба ТОВ «Консорис», м. Київ

Жіночий лікар №5 2017, стр.55

Кожна людина має невід’ємне право на життя. Обов’язок держави — захищати життя людини (ст. 27 Конституції України). Дана норма делегується з низки міжнародних правових актів, наприклад, Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про права дитини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадські і політичні права тощо.

Проаналізувавши чинне законодавство України, можна дійти висновку, що факт народження є юридичним моментом, таким чином, у державі визнано право на життя людини саме від цього моменту.