Синдром пустого малого таза після тазової екзентерації (огляд літератури)

Д. Є. Єлісєєв, Б. Я. Алєксєєв, Д. С. Огай
НДІ урології й інтервенційної радіології ім. М. О. Лопаткіна — філія ФДБУ «Національний медичний дослідницький радіологічний центр» МОЗ РФ
ДБУОЗ МО «Московський обласний онкологічний диспансер»
Московський інститут удосконалення лікарів ФДБОУ ВПО «МДУХВ»

Жіночий лікар №3 2017, стр.42

Мета дослідження: здійснити систематичний аналіз даних, наявних у сучасній літературі, що стосуються підходів до лікування і профілактики синдрому пустого малого таза після тазової екзентерації.

Матеріал і методи: в огляд включено відомості зарубіжних та вітчизняних статей, знайдених у PubMed із цієї тематики, опубліковані протягом останніх 10 років.

Результати: описані механізми патогенезу, клінічна картина, діагностика й лікування проявів синдрому пустого малого таза. Спираючись на дані світової літератури, автори подали та проаналізували сучасні напрями в лікуванні таких хворих, а також методи реконструкції тазового дна після тазової екзентерації.

Висновки: необхідно здійснити подальші дослідження в цьому напрямі, оскільки реконструкція тазового дна є важливим аспектом профілактики синдрому пустого малого таза після тазової екзентерації.