Нові підходи до стандартів якості надання медичної допомоги: терміни, тлумачення, можливі юридично-правові наслідки


Жіночий лікар №4 2017, стр.8

24 квітня 2017 р. у Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 29.12.2016 р. № 1422 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751», тобто до наказу МОЗ України «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України».

Зокрема, наказом № 1422 внесено зміни до методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини. Суттєво змінено термінологію. Так, із термінологічного словника вилучено сполучення термінів «локальний протокол медичної допомоги», введено поняття нового словосполучення «новий клінічний протокол медичної допомоги», вилучено алгоритм розробки локального протоколу.

Водночас, не можна оминути увагою те, що згідно з п. 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285, суб’єкт господарювання, який є закладом охорони здоров’я, повинен мати затверджені в установленому законодавством порядку, зокрема, локальні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та стандартами медичної допомоги (медичними стандартами), затвердженими МОЗ України, або діяти на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ України. У п. 13 Ліцензійних умов визначено, що Ліцензіат зобов’язаний надавати медичну допомогу та медичні послуги відповідно до локальних протоколів або на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ України.

Отже, постає питання, яким же чином тепер заклади охорони здоров’я мають дотримуватися ліцензійних умов, якщо вони затверджені нормативно-правовим актом — постановою Кабінету Міністрів України, що за принципом ієрархії юридичних документів має вищу силу, ніж накази МОЗ України? Адже жодних змін до цієї постанови нині не внесено.

Тим не менше, наказ № 751 зі змінами є чинним, і його положеннями лікарі вже мають керуватися у своїй щоденній практиці. Тож з проханням розтлумачити певні положення внесених змін «Жіночий лікар» звернувся до фахівця з великим досвідом управління в системі охорони здоров’я на посаді начальника управління, начальника відділу з охорони материнства й дитинства МОЗ України — д. мед. н., професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, міжнародного експерта з питань репродуктивного здоров’я ВООЗ та ООН Надії Яківни Жилки.