Щодо надання медичної інформації

Леся Пискун
Юридична служба ТОВ «Консорис», м. Київ

Жіночий лікар №2 2017, стр.36

Напевно, в практиці кожного лікаря виникало питання щодо надання первинної медичної документації, історії хвороби на вимогу пацієнта або його близьких родичів. Проте, на жаль, виходячи з аналізу судової практики та відкритих кримінальних проваджень, таке елементарне питання іноді тягне за собою досить серйозні проблеми як для лікуючого лікаря, так і для медичного закладу в цілому.