Оцінка потенціалу препарату Канефрон®Н у лікуванні та профілактиці запальних захворювань верхніх сечовивідних шляхів у вагітних

М. Є. Сабадаш, Р. З. Шеремета, О. В. Шуляк
Перше урологічне відділення Державної установи «Інститут урології НАМН України», м. Київ
Кафедра урології Львівського національного медичного Університету ім. Данила Галицького

Жіночий лікар №2 2017, стр.22

Вступ. Гестаційний пієлонефрит — одне з найчастіших і серйозних захворювань середини і другої половини гестації, що ускладнює майже 6% вагітностей і є однією з провідних причин неакушерської допологової госпіталізації.

Матеріали та методи. У роботі наведено дані відкритого багатоцентрового проспективного порівняльного (в паралельних групах) дослідження 120 вагітних жінок з діагнозом гестаційний пієлонефрит (n=60) та загострення хронічного пієлонефриту у вагітних (n=60), які були розподілені на чотири підгрупи по 30 осіб. Дві підгрупи кожної нозології крім основного лікування отримували препарат Канефрон®Н у стандартному дозуванні протягом 3 місяців.

Результати дослідження. Середній вік вагітних на момент постановки діагнозу становив 23±6,23 роки, у 78 жінок (65%) це була перша вагітність. Найбільш поширеними скаргами при надходженні до стаціонару були: біль у попереку (96,2%), дизурія (70,2%), підвищення температури тіла вище 38ºС (64,4%). Лейкоцитурія та бактеріурія були виявлені в усіх 100% випадків з переважанням E. coli в 84,2% (101 зі 120) випадків. На 30 добу в підгрупі 1а бактеріурія була виявлена у 2/30 (6,67%) пацієнток, а в підгрупі 1б — у 5/30 (16,7%) пацієнток (р1:2 <0,05), на 60 день у підгрупі 1а — у 2/30 (6,67%), підгрупі 1б — у 8/30 (26,7% ) (р1:2 <0,05), відповідно, на 90 день — у 3/30 (10%) і 10 (33,3%) відповідно (р1:2 <0,05). На 30 добу в підгрупі 2а бактеріурія була виявлена у 4/30 (13,3%) пацієнток, а в підгрупі 2б — у 6/30 (20%) пацієнток (р1:2 >0,05), на 60 день у підгрупі 2а — у 6/30 (20%), підгрупі 2б — у 10/30 (33,3%) (р1:2 <0,05), відповідно, на 90 день — у 7/30 (23,3%) і 11 (36,7%) відповідно (р1:2 <0,05). Рецидив захворювання спостерігався в 1 з 30 (3,33%) пацієнток підгрупи 1а та в 3/30 (10%) пацієнток підгрупи 1б (р1:2 <0,05); у 3/30 (10%) пацієнток підгрупи 2а та 7/30 (23,3%) пацієнток підгрупи 2б протягом періоду спостереження (р1:2 <0,05).

Висновки. Застосування фітопрепарату Канефрон®Н у вагітних з гестаційним пієлонефритом та при загостренні хронічного пієлонефриту показало його високу ефективність і безсумнівний лікувально-профілактичний ефект, добру переносимість та зниження частоти рецидивів пієлонефриту.