Альтернативні методи знеболення пологів

Т. Т. Наритник, В. В. Біла, В. П. Лакатош, Р. О. Ткаченко, О. М. Прощенко
Перинатальний центр міста Києва
Кафедра акушерства і гінекології №1Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
Кафедра акушерства, гінекології і репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ

Жіночий лікар №1 2017, стр.53

Представлено огляд сучасних методів знеболення в пологах, показано патогенетичний механізм дії водної анестезії, описано техніку її проведення, обґрунтовано доцільність застосування водної блокади як ефективного альтернативного методу знеболення пологів.