Анти-D-імунопрофілактика: теоретичні і практичні аспекти

Л. Г. Назаренко
Кафедра генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної академії післядипломної освіти
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський міський клінічний пологовий будинок №6»

Жіночий лікар №1 2017, стр.40

Ізоімунізація при вагітності залишається актуальною проблемою вітчизняного акушерства. Попри розуміння теоретичних аспектів попередження гемолітичної хвороби плода і новонародженого, наявність адекватної нормативної бази (акушерські протоколи, накази МОЗ №№417, 676, 829), захворюваність новонароджених і перинатальні втрати від цієї патології не зменшуються протягом багатьох років, на відміну від розвинених країн, де справу попередження сенсибілізації D-негативних жінок практично вирішено шляхом запровадження відповідних програм та їх ресурсного забезпечення. В статті представлено історичні аспекти та сучасні відомості щодо теоретичного обґрунтування і практичного застосування технологій анти-D-імунопрофілактики, доведених світовою медициною, обговорюються реальні приклади її реалізації, формат і ресурси, необхідні для широкого впровадження даного заходу в практику вітчизняних лікувальних закладів.