Ґрунтовна підготовка медичних кадрів — основа якісної медичної допомоги

Володимир Артьоменко, Андрій Ткаченко

Жіночий лікар №6 2016, стр.22

Сучасні тенденції в підготовці медичних кадрів вимагають запровадження в освітній процес принципово нових технологій навчання як на переддипломному, так і на післядипломному рівнях освіти, спрямованих на формування спеціаліста, готового до самостійної та ефективної професійної діяльності. Від лікаря при наданні екстреної допомоги в акушерсько-гінекологічній практиці вимагаються відточені практичні навички, блискавична реакція при прийнятті клінічних рішень в умовах обмеженого часу. Нині навчання навичкам і вмінням надання невідкладної допомоги за «традиційною звичкою» здійснювати складно через низку об’єктивних причин. По-перше, екстрені ситуації виникають за непрогнозованим сценарієм, і навіть як спостерігачі студенти чи лікарі, які проходять курс післядипломного вдосконалення, не завжди можуть зустрітися з деякими невідкладними станами. По-друге, при розвитку ургентного стану не залишається часу на клінічний розбір симптомів і синдромів. По-третє, допомога пацієнтці має надаватися лікарями-спеціалістами закладу, і про можливість участі в цьому студентів навіть не йдеться. Саме з цих причин в українській вищій медичній школі, наслідуючи світові тенденції, стали приділяти суттєве значення розвитку симуляційного навчання.