Концепція реформи системи охорони здоров’я та її основні напрями

І. Б. Перегінець
Заступник міністра охорони здоров’я (виступ 23.03.2016 р. на конференції «Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні», Національна академія державного управління при Президентові України, Київ)

Жіночий лікар №4 2016, стр.67

Cистема фінансування визначає весь розвиток СОЗ. Першочергові завдання для початку предметної роботи:
• аналіз потреб у кадрах, виходячи зі стратегії розвитку системи;
• спільне формування Національної стратегії розвитку кадрового потенціалу не кількісної, не адміністративної, не за державним замовленням, а виходячи з національних пріоритетів в СОЗ;
• співпраця з міжнародними організаціями та професійними асоціаціями.