Карбетоцин для профілактики кровотеч під час абдомінального розродження

Л. Д. Бєлоцерковцева, Л. В. Коваленко, І. І. Кілічева, С. Є. Іванніков
Кафедра акушерства, гінекології і перинатології Сургутського державного університету
Сургутський клінічний перинатальний центр, м. Сургут, РФ

Жіночий лікар №4 2016, стр.55

Мета дослідження: порівняти ефективність карбетоцину та окситоцину для профілактики післяпологових кровотеч у пацієнток групи високого ризику при абдомінальному розродженні.

Матеріали і методи. Обстеженню підлягали пацієнтки групи високого ризику розвитку кровотечі, розроджені шляхом кесаревого розтину. Карбетоцин (100 мкг) уводили внутрішньовенно (в/в) струминно, одноразово, відразу після народження дитини (n=218). Окситоцин у дозі 20 МО вводили в/в крапельно. Інфузію розпочинали відразу після народження дитини і продовжували протягом 4 год. (n=186). Порівнювали частоту крововтрати ≥1000 мл, застосування хірургічного гемостазу, застосування додаткових утеротоніків, частоту розвитку побічних ефектів і зміни рівня гемоглобіну протягом першої доби після операції.

Результати. Ефективність застосованих схем виявилася однаково високою. Значно більше жінок вимагали додаткового призначення утеротоніків у післяопераційному періоді у групі окситоцину (97,3 проти 43,6%). Крововтрату більше 1000 мл зареєстровано у 6 (2,8%) випадках у групі застосування карбетоцину і в 4 випадках (2,2%) при застосуванні окситоцину. Екстирпацію матки було проведено в 1 жінки з кожної групи (по 0,5%). Найчастіше на хірургічному етапі зупинки кровотечі застосовували перев’язування внутрішніх здухвинних артерій: у 22 (10,1%) випадках при застосуванні карбетоцину і у 13 (7,0%) — при застосуванні окситоцину. Найчастіше перев’язування судин здійснювали з причини відшарування плаценти чи її передлежання. З подібною частотою здійснювали накладання компресійних швів на матку, плазмо- і гемотрансфузії, а також реінфузії аутоплазми та аутоеритроцитів. Зафіксовано дворазове скорочення потреби у додатковому введенні утеротоніків: додаткове внутрішньовенне крапельне введення окситоцину виявилося необхідним у 95 (43,6%) випадках при застосуванні карбетоцину і у 181 (97,3%) — при призначенні окситоцину для профілактики кровотечі під час кесаревого розтину.

Висновки. Карбетоцин виявився ефективним засобом для профілактики кровотечі у 97,2% проведених операцій кесаревого розтину у вагітних групи високого ризику. При цьому необхідність у додатковому призначенні утеротоніків у післяопераційному періоді знижується більше ніж удвічі.