Використання високоінтенсивного лазерного випромінювання у лікуванні лейкоплакії шийки матки

О.А. Таран, О.І. Леванчук
Кафедра акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Вінницька обласна клінічна лікарня

Жіночий лікар №2 2014, стр.60

Останніми роками патологічні процеси шийки матки посідають одне з чільних місць у структурі амбулаторної гінекологічної захворюваності. Одним з найактуальніших питань при цьому є своєчасна діагностика і лікування фонових та передракових захворювань шийки матки. На сучасному етапі рак шийки матки у структурі онкологічної захворюваності перебуває на другому місці після раку молочної залози і становить 12% від загальної кількості усіх злоякісних новоутворень у жінок.