Особливості проведення серцево-легеневої реанімації у вагітних

А.А. Падалко, А.О. Жежер, В.В. Мехедко, О.Ю. Романюк
Київський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Кафедра акушерства і гінекології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Управління медичними послугами і реабілітацією ДАХК «Артем» м. Київ

Жіночий лікар №2 2014, стр.43

Описано причини зупинки серця у вагітних; фізіологічні зміни в організмі вагітних, що впливають на ефективність реанімаційних заходів; особливості проведення реанімаційних заходів у вагітних.