Оперативна гістероскопія

Т.М. Каюкова
К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 КМАПО ім. П.Л. Шупика
(Зав. кафедрою - проф. Леуш С.С.)

Жіночий лікар №1 2006, стр.20

Впровадження ендоскопічного методу в гінекологічну практику дозволило не лише розширити діапазон діагностичних маніпуляцій, але й розробити нові  методики оперативних втручань, які за ефективністю не поступаються традиційним хірургічним.