Кровотечі: еволюція акушерської тактики


Жіночий лікар №2 2014, стр.6

Акушерські кровотечі — саме та тема, без якої неможливо обійтися при обговоренні проблем попередження материнської смертності. В структурі її причин кровотечі посідають одне з перших місць як у світі (25%), так і в Україні (27% у 2012 р.), тоді як у розвинених країнах — лише 1,7%. При цьому 2–4% випадків кровотеч пов’язані з гіпотонією матки в послідовому і ранньому післяродовому періодах. В Україні за останні 20 років частота масивних акушерських кровотеч залишається високою. Впродовж останніх 5 років вони стійко посідають друге місце в структурі причин материнської смертності.