Новітні малоінвазивні методи лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії

О.А. Таран
Кафедра акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Жіночий лікар №1 2014, стр.36

Рак шийки матки (РШМ) посідає одне з провідних місць серед причин жіночої смертності [1]. За офіційними статистичними даними МОЗ України, з приводу РШМ в Україні щоденно помирають 6 жінок, а щороку — 2,5 тисячі. РШМ переважно виявляють під час профілактичних оглядів, при цьому 20% випадків — уже на пізніх стадіях. 23% жінок помирають протягом року після встановлення діагнозу. В усьому світі щороку РШМ діагностують у понад 500 тисяч жінок, 280 тисяч жінок помирають від цього захворювання [7]. Найгірше, що більша частина пацієнток з РШМ — це жінки репродуктивного віку, що поглиблює соціальну значущість цього захворювання.