Артеріальні аневризми та артеріовенозні мальформації судин головного мозку і вагітність

А.А. Падалко, Д.О. Гончаренко, А.О. Жежер, В.В. Мехедко
Київський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Кафедра акушерства і гінекології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Жіночий лікар №1 2014, стр.28

Розглянуто етіологію, патогенез, клінічні прояви та діагностику артеріовенозних мальформацій і артеріальних аневризм церебральних судин. Описано особливості їх перебігу за вагітності, наведено клінічні випадки їх маніфестації у вагітних.