Гостре ушкодження легенів унаслідок трансфузій — TRALI-синдром

А.А. Падалко, А.О. Жежер, Д.О. Гончаренко, В.В. Мехедко
Обласний центр охорони здоров'я матері і дитини
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра акушерства і гінекології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика м. Київ

Жіночий лікар №6 2013, стр.62

Описано етіологію, патогенез, діагностику, профілактику та лікування гострого ушкодження легенів унаслідок трансфузій. Наводиться клінічний випадок своєчасної діагностики та лікування цього ускладнення.