У пошуку оптимального рівня кесаревих розтинів на II рівні перинатальної допомоги (кроки власного досвіду)

Л.Г. Назаренко, Н.П. Соловйова, Л.Ю. Дуброва
Комунальний заклад охорони здоров’я «Міський клінічний пологовий будинок № 6», м. Харків

Жіночий лікар №6 2013, стр.50

У подоланні «епідемії кесаревих розтинів», яку було констатовано у світі наприкінці XX століття, важлива роль відводиться реалізації стратегії зниження повторних абдомінальних розроджень. За сучасними настановами, більшості жінок, які мають в анамнезі кесарів розтин (КР) низьким поперечним розрізом, необхідно пропонувати спробу пологів. До медичної практики ввійшла зрозуміла й сприйнятлива як лікарями, так і пацієнтами дефініція — «спроба пологів після КР». Вона визначає, що успіх та відсутність ускладнень є високо ймовірними, проте не гарантуються, а можливість конверсії у КР — не виключається.