Особливості клініко-генеалогічних досліджень у родинах хворих на сімейний рак грудної залози

Н.І. Кіцера
Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів

Жіночий лікар №6 2013, стр.36