Синдром полікістозних яєчників: причини, прояви, діагностичний пошук і принципи лікування

О. М. Юзько
Кафедра акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Жіночий лікар №3 2016, стр.19

В останні роки простежується глобальне світове зацікавлення проблемою синдрому полікістозних яєчників — проведено масу досліджень, опубліковано їх результати. В питаннях причин розвитку цього синдрому здійснено справжній науковий прорив. Результати масштабних дискусій спонукали до перегляду уявлень як про патогенез і клінічні прояви синдрому, так і про лікувальну тактику. Нині синдром полікістозних яєчників варто розглядати як полісиндромну патологію. У статті наведено сучасні уявлення щодо патогенезу, клініки, діагностики і принципів терапії синдрому полікістозних яєчників.