Порівняння дії карбетоцину та окситоцину після кесарева розтину: ефективність і зниження сприйняття болю у жінок з високим ризиком післяпологової кровотечі

Maria De Bonis, Michela Torricelli, Licia Leoni, Paolo Berti, Valentina Ciani, Rosa Puzzutiello, Filiberto Maria Severi, Felice Petraglia
Секція акушерства і гінекології, відділення педіатрії Університету акушерства і репродуктивної медицини міста Сієна, Італія
Відділення анестезії та інтенсивної терапії Університету акушерства та Університетська лікарня міста Сієна, Італія

Жіночий лікар №2 2016, стр.47

Мета дослідження: порівняти ефективність карбетоцину та окситоцину щодо підтримки адекватного тонусу матки і зниження частоти і тяжкості післяпологової кровотечі, оцінити безпечність, небажані явища та необхідність у додаткових лікарських засобах.

Метод: проспективне контрольоване клінічне дослідження. Порівнювали дію одноразової дози карбетоцину (n=55) та інфузії окситоцину (n=55) у популяції жінок, які перенесли елективний кесарів розтин при місцевій спінальній (у субарахноїдальний простір) анестезії із щонайменше одним фактором ризику післяпологової кровотечі.

Результати: Середнє значення показника післяопераційного болю у день проведення хірургічного втручання у групі карбетоцину було суттєво нижчим, ніж у групі застосування окситоцину, і залишалося значущим до третього дня після кесаревого розтину. У день проведення операції і в перший день після неї у групі застосування карбетоцину жінок, які вимагали додаткового застосування анальгетиків, було суттєво менше, ніж у групі застосування окситоцину. Відмінності між групами щодо рівня діурезу і необхідності в діуретиках не мали статистичної значущості.
Висновки: одноразова ін’єкція карбетоцину має високу ефективність і безпечність щодо підтримання тонусу матки та зменшення крововтрати у пери- і післяопераційному періоді. Крім того, карбетоцин може знижувати сприйняття болю після хірургічного втручання, покращуючи якість життя жінок.