Експертний круглий стіл «Преіндукція та індукція пологів: методи, показання, сучасні можливості»


Жіночий лікар №2 2016, стр.8

В умовах швидкого зростання об’єму медичної інформації, кількості діагностичних і лікувальних втручань лікар мусить витрачати досить багато часу і мати спеціальні навички для пошуку інформації у міжнародних базах даних, аналізу отриманої інформації, застосування її на практиці. При розробці і створенні клінічних керівництв ці складні етапи виконують їх автори. Клінічні протоколи покликані допомогти лікарю прийняти правильне рішення щодо раціональної медичної допомоги в найрізноманітніших клінічних ситуаціях. Застосовуючи клінічні керівництва, лікар отримує інформацію, що дозволяє обирати оптимальну лікувальну стратегію для пацієнта з урахуванням її впливу як на завершення захворювання, так і на можливий ризик медичних процедур і проведеної терапії.

Створення протоколів — серйозна і відповідальна справа. Вона вимагає залучення всього наукового медичного потенціалу країни і чіткого дотримання встановлених міжнародних критеріїв. Якісні клінічні керівництва створюються за певною методологією, що гарантує їх сучасність, достовірність, узагальнення та аналіз найкращого світового досвіду і знань, можливість застосовувати на практиці, а також зручність у використанні. Цим вони й відрізняються від традиційних джерел інформації.

12 лютого 2016 р. чотирнадцять провідних експертів країни зібралися, аби обговорити основні положення проекту протоколу з преіндукції та індукції пологів. Ініціатором проведення експертного круглого столу стала ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України». Захід відбувся за підтримки МОЗ України. У засіданні круглого столу також взяли участь: гість з РФ, наш земляк, д.мед.н, професор, завідуючий кафедрою акушерства і гінекології з курсом перинатології Російського університету дружби народів Віктор Євсейович Радзінський; представники МОЗ України — директор Департаменту стандартизації медичних послуг державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» Олена Михайлівна Ліщишина і заступник начальника Управління медичної допомоги матерям і дітям, начальник відділу організації акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ Наталія Миколаївна Боднарук.